Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 174

J. Staniewski - "Rower w mieście"

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Radzimski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

Autor: Jakub Staniewski I rok, studia stacjonarne II stopnia Monograf: „Dobre praktyki w planowaniu miast” Wykładowca: dr Adam Radzimski Rower w mieście W Polsce rozwój turystyki rowerowej był dość utrudniony przez zabory oraz ciągłe ...

Kryteria delimitacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

Kryteria delimitacji: Zgodność z granicami subregionalnych jednostek podziału terytorialnego (wielkość jednostek adekwatna do wielkości państw - Polski i Niemiec) Zgodność z zasadami UE, dotyczącymi delimitacji obszarów wsparcia w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (cel 3 polityki spójno...

Formy skupień usług

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

(B.J.L. Berry). Ze względu na stopień koncentracji i rodzaj działalności wyróżnił on trzy podstawowe formy skupień usług: ośrodki - ogniska - obejmuje kilkuszczeblową hierarchię ośrodków usługowych o różnym zasięgu oddziaływania: centralny ośrodek usługowy ośrodki dzielnicowe ośrodki osiedlowe ośro...

Bagno behawioralne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 322
Wyświetleń: 6041

Bagno behawioralne - Pojęcie to wprowadził w 1958 roku amerykański badacz John Calhoun. W sytuacji przegęszczenia w społeczności dochodzi do wykolejenia reguł koegzystencji i patologizacji zachowań. John Calhoun dokonał znamiennego doświadczen...

Społeczne oddziaływanie na jednostkę

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

Człowiek żyjący w społeczeństwie poddany jest oddziaływaniom ze strony innych jednostek oraz grup. Społeczne oddziaływanie na jednostkę może dokonywać się przez cztery mechanizmy: Wychowawczy - świadome, celowe kształtowanie osobowości spo...

Czynnik rozwoju regionalnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

Czynnik rozwoju regionalnego - pewna własność regionu istotna dla kształtowania się innych własności regionu, wywierająca wpływ na jego rozwój społeczno - gospodarczy. Do czynników rozwoju regionu należy zaliczyć: Rozwój strefy instytucjonalnej gospodarki rynkowej - głównymi składnikami tej strefy...

Morfologia miasta

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3045

Morfologia miasta jest to nauka o budowie wewnętrznej i zewnętrznej organizmu miejskiego oraz o pochodzeniu składających się na ten organizm części, czyli innymi słowy: jest to nauka o układzie przestrzennym i fizjonomii miast oraz ich genezie. W zakresie tak pojętej morfologii miasta wyróżniamy n...

Teoria Tinnena

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 700

Teoria Tinnena - W 1826 roku powstala jedna z pierwszych teori, oparta o teorii renty różniczkowej Ricarda -Tinnen szukał racjonalnego osiągnięcia zyskow, przy najmniejszych kosztach, szukał układu stref rolniczych wokół miasta będącego rynkiem zbytu - czynnikiem determinującym lokalizacje poszcz...

Teoria Webera o lokalizacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826

Teoria Webera o lokalizacji- indywidualny przedsiebiorca Alfred Weber stworzył ta teorie w 1909 roku -wprowadzil hasło: czynnik Dzisiaj stosujemy 3 modele: Modele przestrzennego uzytkowania ziemi Ten model opisuje dwa uwarunkowania: Zewnętrzne- odleglosc rynku zbytu, popyt na rynku, interwencja ...

Terytorialny System Społeczny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2100

TSS to system w którym zbiorowość ludzi sprawuje władze• gmina - to podstawowa jednostka gospodarki przestrzennej tu realizuje się najintensywniej działalność gospodarczą. Gmina to lokalny Terytorialny System Społeczny, ...