Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 119

Ustrój Rzymu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
 • Historia prawa prywatnego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1533

Krasowski. Notatka składa się z 1 strony. Ustrój Rzymu Periodyzacja 1) Monarchia - 753 - 510 p.n.e. 2) Republika - 510 - 27 p.n.e. 3) Pryncypat - 27 p.n.e. - 284 n.e. 4) Dominat - od 284 n.e. Struktura społeczna • Wolni o Latynowie (Rzymianie) o Peregryni (cudzoziemcy) - wobec których Rzym prowa...

Herladyka,weksykologia, filatelistyka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Archeologia prawna
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1764

Archeologia prawna Herladyka J. Szymański „Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego” Herby umieszczane w różnych miejscach, nie musiało mieć to znaczenia prawnego, pokazywał też status społeczny. Herby używane przez miasta. Pastorał z herbem poznania - połączenie władzy świeckiej i duchown...

Budynki parlamentarne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Archeologia prawna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1442

Archeologia prawna 15.04 11:15 - Ostrów Tumski 10.05 14:00 - Ratusz 1. Budynki parlamentarne Austryjacki Reichstag - przypominający pałac, katedra wyższa. Rzeźby z symbolami władzy, zwierzęta z emocjami, ludzie powściągliwi. Symbole korony i barw państwowych. Korona cesarza Rudolfa - symbol ce...

Narzędzia tortur

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Archeologia prawna
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2030

Narzędzia tortur Poznańska księga złoczyńców od 1508 Męki: na mękach pytanych, na mękach wyznał Ostre pytanie: na ostrym prawie pytany, surowo pytan Badanie, próba, ciągnięcie: na próbę daną i ciągniona, ciągniony potym Tortury a kary Tortury - środek procesowy Kary - wykonywana po procesie...

Urządzenia stosowane w prawie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Archeologia prawna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1400

8.05 około 14:00 - wycieczka do ratusza. 13.05 - zaliczenie. Urządzenia stosowane w prawie Trony W katedrze św. Jana na Lateranie. Stalle - bogato zdobione, przeznaczone dla zakonników i kanoników Chrzcielnice - chociaż skutecznie można ...

Informacje uzupełniające

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 952

Informacje uzupełniające: ALR - landrecht pruski 1794: ALR było całościową kodyfikacją prawa pruskiego - zawierała regulacje dotyczące prawa karnego jak i cywilnego; uznaje się to za typowe dzieło ustawodawcze oświeconego absolutyzmu powstanie kodeksu wiąże się z osobą Fryderyka II Landrecht z ...

BGB - niemiecki kodeks cywilny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 749
Wyświetleń: 6153

BGB - niemiecki kodeks cywilny 1900 (1896 uchwalony) produkt niemieckiej pandektystyki - bazowano na instytucji prawa rzymskiego ale i zasadach prawnonaturalnych; dał ład pod zjednoczoną Rzeszę Niemiecką główne inspiracje i zasady: 1) idea wolności i równości osoby 2) zasada autonomii woli stron ...

Dorobek Komisji Kodyfikacyjnej , kodeksy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 196
Wyświetleń: 952

Dorobek Komisji Kodyfikacyjnej (II RP) Polska Komisja Kodyfikacyjna w ciągu 20 lat dokonała ogromnego wysiłku przygotowując projekty kodyfikacji najważniejszych dziedzin prawa karnego i cywilnego - większość z nich stała się obowią...

Prawo dekretowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1281

Prawo dekretowe: unifikacja prawa cywilnego została przeprowadzona przez Krajową Radę Narodową w latach 1945-1946, a owoc ich pracy - jednolity system prawa cywilnego stał się obowiązujący od 1.01.1947 przyczyny uchwalenia nowego p...

Pomniki prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1267

Inne pomniki prawa, które trzeba znać: Księga elbląska najstarszy spis polskiego prawa zwyczajowego, odkryta w XIX wieku przez F. Neumanna powstanie datowane na XIII wiek (gdyż opisuje typowe dla tamtych czasów sądy boże jeszcze z udziałem duchownych) zbiór powstał na potrzeby zakonu krzyżackie...