Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 118

Zdolność prawna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 847

Olejniczak. Notatka składa się z 2 stron. III. Korporacyjne i fundacyjne osoby prawne kryterium - uczestnictwo osób w ich strukturach organizacyjnych → rozróżnienie osób prawnych na korporacyjne i fundacyjne (zakładowe). Korporacyjne - w ich strukturze organizacyjnej funkcjonują członkowie, którz...

Narodziny myśli hellenistycznej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742

Zmierczak. Notatka składa się z 2 stron. STAROŻYTNOŚĆ Narodziny myśli hellenistycznej. a) W służbie arystokracji. Najstarszy obraz greckiego społeczeństwa pochodzi od Homera z VIII w. przed Chr. ILIADA jest opisem wspólnoty stanowiącej monarchię, na której szczycie stoi otoczony aureolą boskości ...

Demokracja ateńska - Platon

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1057

Zmierczak. Notatka składa się z 3 stron. 2. Demokracja ateńska. Najbardziej znaną apologią demokracji jest mowa Peryklesa na cześć poległych na wojnie peloponeskiej, spisana przez Tukidydesa. Podstawowym pojęciem demokracji ateńskie...

Synteza myśli helleńskiej: Arystoteles - metoda badawcza

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 483

Zmierczak. Notatka składa się z 2 stron. 4. Synteza myśli helleńskiej: Arystoteles ( uczeń Platona ). a) Metoda badawcza. Mieściła się w tych słowach )krytyka apriorycznych założeń i pochopnych uogólnień szkoły platońskiej. Metoda Arystotelesa była daleka od aprioryzmu. Twierdzenie generalne - t...

Wczesne chrześcijaństwo

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

Zmierczak. Notatka składa się z 2 stron. 6. Wczesne chrześcijaństwo. a) Źródła ideowe. Jedną z inspiracji był żydowski mesjanizm. b) Ideologia Nowego Testamentu. U swego zarania chrześcijaństwo było przede wszystkim doktryną moralnego przeobrażenia świata - świata upadłego wskutek

Słówka prawnicze

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Krzysztof Żółtański
 • Język angielski
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1820

Język angielski. Słówka prawnicze. Law degree programme - program studiów prawniczych Criminal law - prawo kryminalne Contrach law - prawo umów Tort law - prawo o deliktach (czynach niedozwolonych) Land law - prawo o nieruchomościach The law of equity and trusts - prawo słuszności i prawo p...

Prawo spadkowe - chemat analizy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Wojciech Wiewiórowski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 896

Prawo spadkowe. Schemat analizy: 1) Określenie miejsca tekstu w dyskusji prawników rzymskich (miejsce w tekście źródłowym oraz informacja podana w inscriptio plus informacje o jurystach - niekiedy informacje w tekście). 2) Rekonstrukcja omawianego w tekście stanu faktycznego (rzeczywisty lub hipo...

Dziedzictwo ustroju panstwa antycznego II

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
 • Historia prawa prywatnego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1169

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron. Państwo rzymskie • Periodyzacja cywilizacyjna o Dzieje plemion etruskich poprzedzających historię Rzymu o 753 p.n.e. - powstanie Rzymu, założone przez Romulusa (pierwszego rzymskiego króla) • Periodyzacja ustrojowa o Monarchia (753-509 r. p.n.e. - do wy...

Teorie genezy panstwa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
 • Historia prawa prywatnego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1155

Krasowski. Notatka składa się z 1 strony. Teorie genezy państwa Teoria Marksa Zdaniem Marksa, społeczność ludzka miała swój pierwszy etap, w którym nie istniało jeszcze państwo, będące wyrazem i skutkiem różnic klasowych. Organizacje państwowe zaczęły powstawać dopiero od piątego tysiąclecia p.n....

Terytorialna forma organizacji wladzy panstwowej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
 • Historia prawa prywatnego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 994

Krasowski. Notatka składa się z 1 strony. Terytorialna forma organizacji władzy państwowej o Państwo jednolite (unitarne) - jednolity system prawny i polityczny w obrębie tego państwa. Przykładem unitarnego państwa jest współczesna Rzeczpospolita Polska (należy jednak przypomnieć przypadek Śląska...