Uniwersytet Gdański - strona 76

Równowaga i nierównowaga rynkowa

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1246

Mikroekonomia - wykład III: Równowaga i nierównowaga rynkowaRównowaga rynkowa ma taki mechanizm, że zmierza, poszukuje i dąży do równowagi (zaleta). Nie ma problemu z nadwyżkami - mechanizm gospodarki rynkowej oczyszcza rynek z nadwyżek ……….PE - nadwyżka podażyMechanizm ryn...

Rynkowy mechanizm kreowania ceny równowagi

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1841

RYNKOWY MECHANIZM KREOWANIA CENY RÓWNOWAGI W gospodarce rynkowej ceny kształtują się pod wpływem prawa podaży, które wyraża związki zachodzące między ceną towarów ich podażą oraz popytem na nie. Popyt Popyt - chęć nabycia towarów przy danych ich cenach. Popyt to takie potrzeby, które mają pokry...

Sciaga wszystko 2

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1078

1.1 Ekonomia - jest nauką badającą w jaki sposób ludzie wykorzystują zasoby będące w ich dyspozycji w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb materialnych i niematerialnych. Zasoby, którymi ludzie dysponują są przekształcane w trakcie procesów produkcyjnych w dobra i usługi zaspokajające określon...

Ściaga wszystko

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 973

1.1 Ekonomia - jest nauką badającą w jaki sposób ludzie wykorzystują zasoby będące w ich dyspozycji w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb materialnych i niematerialnych. Zasoby, którymi ludzie dysponują są przekształcane w trakcie procesów produkcyjnych w dobra i usługi zaspokajające określon...

Ściaga

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 861

Problem rzadkości w ekonomii występuje zawsze, kiedy zapotrzebowanie ludzi na dobra przewyższa możliwości wyprodukowania tych dóbr (niezależnie do tego jak znaczne są możliwości produkcyjne). Wraz z upływem czasu pojawiają się nowe i lepsze technologie produkcji, zwiększają się również zasoby. W ...

Społeczny proces produkcji

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1050

Społeczny proces produkcji. Siły wytwórcze. Produkcja- działalność gospodarcza w wyniku której wytwarza się dobra i usługi zaspokajające potrzeby ludzkie. Do produkcji potrzebne są trzy podstawowe czynniki: Praca ludzka-celowa i świadom...

System gospodarki rynkowej

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1904

SYSTEM GOSPODARKI RYNKOWEJ. Pojęcie i klasyfikacja systemów. System -jest to skoordynowany wewnętrznie układ elementów (rozpatrywany od zewnątrz układ stanowi całość natomiast od wewnątrz stanowi zbiór). Klasyfikacja: System gospodarczy- są to wszystkie działania polegające na produkcji, wymiani...

Teoria popytu

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1309

Teoria popytu, część pierwsza. Zagadnienia: Triada konsumenta Pojęcie użyteczności Prawa malejącej użyteczności końcowej Wyrównywanie użyteczności podczas konsumpcji dwóch dóbr - ostateczny wybór konsumenta Triada konsumenta: każdy konsument ma swoje preferencje każdy z nas potrafi odróżni...

Teoria produkcji

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1246

Teoria produkcji, część pierwsza. Celem przedsiębiorcy jest maksymalizacja zysku, zadowolenie klientów i podwyższenie wartości firmy. Funkcja jednoczynnikowa = Q x = f(L) N - nakład, E - efekt N=E - zysk normalny NE - strata TPP - produkt całkowity = MPP - produkt marginalny = APP - produkt ...

Definicja słowa wybór

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 882

WYBÓR-ISTOTĄ GOSPODAROWANIA Rzadkość- to luka pomiędzy nieograniczonymi potrzebami a ograniczonymi dobrami służącymi do ich zaspakajania; to stosunek użyteczności do ilości dobra. Dobro jest użyteczne, gdy ma zdolności do zaspakajania potrzeb. Konsekwencją rzadkości jest zawłaszczeni i wymieniani...