Uniwersytet Gdański - strona 75

Gospodarka rynkowa - Gospodarstwo domowe

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

Mikroekonomia Wykład II: Gospodarka rynkowa. Czym jest gospodarka rynkowa? model gospodarki rynkowej Model ekonomiczny jest to mocno uproszczona wizja pewnych zależności występujących w gospodarce. Konsument - ktoś kto wydatkuje środki na zaspokojenie własnych potrzeb. Gospodarstwo domowe nie ...

Konkurencja - Graniczne punkty rentowności

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2380

Mikroekonomia Wykład X: Konkurencja Firma jest cenobiorcą - musi się pogodzić z faktem, że nie ma kontroli nad ceną - bo ją wyznacza rynek, konkurencja. Im więcej firm tym znacznie mniejszy wpływ ma na cenę. Przychody niezależnie od ilości sprzedanego towaru zmieniają się liniowo (warunek optymal...

Konsument

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 924

Mikroekonomia Wykład V: Konsument. Konsumpcja pozwala na zrozumienie popytu. Jak konsument podejmuje decyzje, co na nie wpływa: - cena - zarobki - możliwości - jakość - moda - funkcjonalność - promocja - itp. Tak naprawdę o naszych wyborach decydują: Możliwości określone przez poziom cen...

Podstawowe kategorie gospodarki rynkowej

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2779

PODSTAWOWE KATEGORIE GOSPODARKI RYNKOWEJ . Rynek Rynek- to proces wymiany w trakcie którego negocjuje się warunki wymiany (lub miejsce wymiany dóbr i usług). RODZAJE RYNKÓW: Ze względu na konkurencje : Rynek konkurencji doskonalej wielu konsumentów i producentów, produkt homogeniczny-jednorodny...

PPodstawy organizacji procesów gospodarczych

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

PODSTAWY ORGANIZACJI PROCESÓW GOSPODARCZYCH Alokacja zasobów Alokacja - decyzja określająca sposób użycia danych zasobów i środków. Alokacja zasobów - rozdział, rozdysponowanie środków pomiędzy różne konkurujące cele. Ponieważ zasoby są ograniczone, natomiast możliwości ich zastosowania są liczne...

Pojęcie cechy i rodzaje potrzeb

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1659

Pojęcie cechy i rodzaje potrzeb. Potrzeba -to stan niedoboru i braku czegoś w związku , za strukturą organizmu człowieka, jego indywidualnym doświadczeniu oraz miejscem społecznym jest niezbędny do utrzymania się przy życiu i umożliwienia rozwoju, zachowania gatunku, utrzymania określonej roli sp...

Pojecia kosztów

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1232

Koszt stały, całkowity, zmienny przeciętny i marginalny - pojęcia, zależności i wykresy Podstawowe pojęcia Producent - podmiot gospodarczy który decyduje o tym co, jak i dla kogo produkować . Przyjmuje się ze producent jest podmiotem racjonalnym. Producent występuje na rynku jako:  kupujący - w...

Problemy elastyczności

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

Problemy elastyczności. Zagadnienia: Istota elastyczności Elastyczność cenowa popytu Elastyczność dochodowa popytu Elastyczność cenowa podaży Elastyczność krzyżowa (mieszana) Elastyczność - odzwierciedla reakcję konsumentów na zmianę cen i dochodów Elastyczność cenowa popytu wskazuje relacj...

Producent 2

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 854

Mikroekonomia 13.11.07 Wykład VII: Producent 1. W oparciu o przebieg funkcji można wyróżnić 3 etapy charakterystyczne dla każdego procesu produkcji: I. Etap rosnącej produktywności przeciętnej - warto zwiększyć produkcję, bo na 1 pracownika zwiększa się ilość (wydajność) wytwarzanych produktó...

Producent - Teorie przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 784

Mikroekonomia Wyklad VI: Producent Producent, przedsiębiorstwo: - cel funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku - produktywność, wydajność przedsiębiorstwa Cele Teorie przedsiębiorstwa: a) cele : do czego przedsiębiorstwo zmierza: - maksymalizacja zysku - satysfakcja z zysku - długoterminowe...