Społeczny proces produkcji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Społeczny proces produkcji - strona 1

Fragment notatki:


Społeczny proces produkcji. Siły wytwórcze.
Produkcja- działalność gospodarcza w wyniku której wytwarza się dobra i usługi zaspokajające potrzeby ludzkie. Do produkcji potrzebne są trzy podstawowe czynniki:
Praca ludzka-celowa i świadoma działalność człowieka, w efekcie której powstają dobra gospodarcze i usługi
Środki pracy
Przedmioty pracy-surowce, materiały, ziemia. Środki pracy i przedmioty pracy stanowią środki produkcji. Środki produkcji oraz posługujący się nimi ludzie tworzą siły wytwórcze. Siły wytwórcze stanowią zespół czynników decydujących o potencjale produkcyjnym społeczeństwa.
Model krzywej możliwości produkcyjnych. Sposoby przesuwania krzywej.
Krzywa możliwości produkcyjnych jest graficznym przedstawieniem różnych kombinacji dóbr, które mogą być wytwarzane, gdy wszystkie zasoby są w pełni efektywnie wykorzystane.
Wyróżniamy: Krzywą liniową
Krzywe wygięte w łuk
Punkty leżące wewnątrz i na zewnątrz krzywej.
Przesuwanie krzywej możliwości produkcyjnych: substytucja zasobów-zastępowanie energii człowieka innymi źródłami energii
rozkładanie kosztów w celu wyposażenia kapitałowego oraz ryzyka, które muszą ponosić , ludzie stworzyli i rozwinęli różnorodny zestaw struktur społecznych od rodzin i spółdzielni do korporacji i towarzystw ubezpieczeniowych.
Specjalizacja pracy-jest procesem dzielenia i przydzielania różnych zadań produkcyjnych poszczególnym osobom posiadającym różne umiejętności i talenty. Przyczynia się do zwiększenia produkcji, bo ludzie koncentrując się na wykonywanej pracy wykazują tendencję do osiągania większej sprawności działania. Specjalizacja zmniejsza potrzebę dublowania narzędzi
korzyści skali-to obniżka kosztu jednostki wywołana zwiększeniem wielkości produkcji, gdy wzrost zużycia zasobów wywołuje proporcjonalnie większy wzrost wielkości produkcji w danym okresie czasu
Handel-umożliwia ludziom zamianę dóbr i usług, które cenią sobie mniej na te dobra i usługi, które cenią sobie wyżej. Zwiększa on możliwość specjalizowania się poszczególnych ludzi. Handel umożliwia gromadzenie korzyści, które ludzie uzyskują w wyniku dokonywanych oszczędności na kosztach produkcji.
Pieniądz to ogólnie akceptowany środek wymiany lub handlu, który służy równocześnie jako ............ siły nabywczej. Bankier może wypożyczyć pieniądz komuś, kto pragnie kupić maszynę. W ten sposób pieniądz uwalnia zasoby, które mogą być użyte w działalności produkcyjnej.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz