Transakcje gospodarstw domoweych i przedsiębiorstw - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 287
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Transakcje gospodarstw domoweych i przedsiębiorstw - wykład - strona 1 Transakcje gospodarstw domoweych i przedsiębiorstw - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Transakcje dokonywane przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa .
GOSPODARSTWA DOMOWE
PRZEDSIĘBIORSTWA
- dysponują czynnikami produkcji, które dostarczają przedsiębiorstwa
- otrzymują dochody od przedsiębiorstw w zamian za dostarczone czynniki wytwórcze
- wydają dochody na dobra i usługi wytwarzane przed przedsiębiorstwa - wykorzystują czynniki produkcji dostarczone przez gospodarstwa domowe do wytwarzania dóbr i usług
- płacą gospodarstwom domowym za wykorzystane czynniki produkcji - sprzedają dobra i usługi gospodarstwom domowym
Racjonalność gospodarowania i rachunek ekonomiczny. Nauką, która zajmuje się problemami racjonalnego działania jest PRAKSEOLOGIA. Jedną z jej fundamentalnych zasad jest zasada racjonalnego gospodarowania, która formułuje się w 2 wariantach :
należy dokonać takiego wyboru aby dany efekt osiągnąć przy użyciu najmniejszego nakładu środków.
należy dokonać takiego wyboru aby przy danym nakładzie środków osiągnąć największy efekt. Kiedy odnosimy uzyskiwane z działalności gospodarczej efekty do ponoszonych za nią nakładów określamy ekonomiczną efektywność gospodarowania. Natomiast porównywanie uzyskiwanych z danej działalności efektów z ponoszonymi w związku z tą działalnością nakładami w celu wybrania możliwie najlepszych czyli najbardziej efektywnych ekonomicznie wariantów decyzji nazywamy rachunkiem ekonomicznym. Granica możliwości produkcyjnych. Gospodarowanie czyli konieczność dokonywania wyborów jest zawsze zdeterminowana danymi zasobami i rozwojem technologii. Wybory gospodarcze, jakie mogą podejmować podmioty gospodarcze ilustruje granica możliwości produkcyjnych (krzywa transformacji). Produkcja chleba
(w tonach)
700 000 ton P 1 500 000 ton P 2 100 000 ton P 3 100 000 000 400 000 000 600 000 000 produkcja maszyn (w mln szt.)
Punkt F nie jest efektywny bo nie wykorzystuje wszystkich zasobów (nie leży na krzywej transformacji )
W punkcie D wszystkie zasoby w gospodarce są przeznaczone na produkcję chleba.
W punkcie E wszystkie zasoby w gospodarce są przeznaczone na produkcję maszyn. Załóżmy, że w danym państwie można produkować tylko 2 dobra chleb i maszyny (potrzebne do jego produkcji). Teoretycznie wszystkie zasoby będące w dyspozycji można skierować albo na produkcję chleba albo na maszyny. W I wypadku można też produkować oba te dobra równocześnie. Po połączeniu punktów A, B , C otrzymujemy tzw. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz