Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - strona 40

Korelacja rang Spearmana

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Aleksandra Witkowska
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 966

Korelacja rang W przypadku mało licznych zbiorowości sklasyfikowanych ze względu na dwie cechy, pomiędzy którymi chcemy zbadać współzależność, możliwe staje się zastosowanie do pomiaru siły i kierunku tej współzależności współczynnika korelacji rang Spearmana. Miarę tą obliczamy wg wzoru : gdzie: ...

Kryteria wyboru parametrów opisowych analizy struktury

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Aleksandra Witkowska
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1071

Kryteria wyboru parametrów opisowych analizy struktury Parametrami klasycznymi posługujemy się, gdy spełnione są dwa warunki: warunek merytoryczny, który wymaga, by analizowana zbiorowość była jednorodna (w odniesieniu oczywiście do interesującej nas cechy). Wszystkie klasyczne parametry są ze swe...

Metody analizy wspłzależności

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Aleksandra Witkowska
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

Metody analizy współzależności Kowariancja to miara natężenia współzmienności dwóch cech. Znak kowariancji informuje o charakterze współzmienności - dodatni oznacza zgodne kierunki zmian, ujemny - kierunki zmian przeciwne. Współczynnik korela...

Mierniki korelacji dwóch zmiennych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Aleksandra Witkowska
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1456

Mierniki korelacji dwóch zmiennych Współczynnik korelacji liniowej Pearsona W analizie korelacji jednakowo traktujemy obie zmienne: zmienną objaśnianą i zmienną objaśniającą

Opracowanie statystyczne - definicja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Aleksandra Witkowska
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

Opracowanie statystyczne Na tym etapie dokonujemy przejścia od opisu indywidualnego (jednostek) do opisu zbiorowości jako całości, czyli tzw. opisu sumarycznego. Przejścia tego dokonujemy stosując metodę grupowania. Metoda ta spełnia rolę transmisji między dwiema fazami badania. Grupowania dokonać...

Korelacja cech jakościowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Aleksandra Witkowska
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1190

Korelacja cech jakościowych Związki korelacyjne występują nie tylko pomiędzy zmiennymi mierzalnymi, ale również pomiędzy cechami jakościowymi bądź cechami niemierzalnymi i mierzalnymi. Można np. spodziewać się występowania zależności między: zawodem ojca a zawodem wybieranym przez syna, poziomem...

Zadania z języka niemieckiego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Język niemiecki
Pobrań: 84
Wyświetleń: 721

K (b)/105 Niemiecki zad G: Ihre Freundin hat eine neue Stelle. Sie sagen: "Viel Ervolg" b)Am Freitag Nachmittag, 23. Dezember, wünchen die Kollegen: "Fhrohes Weinachts Fest" c)Am 31. 12. um 24.00 Uhr sagem Sie zu Freunden und Familie: "Prost Neujahr" d) Sie feiren die ...

Poglądy świętego Augustyna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Halina Zboroń
 • Filozofia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 980

Poglądy św. Augustyna na poznanie Cel człowieka - odnaleźć szczęście , to zapewnia poznanie duszy i Boga Aby osiągnąć szczęście należy wejść w głąb siebie, tam mieszka prawda Odwrócenie porządku poznania. Poznawanie stanów wewnętrznych, poznanie materialnego świata zewnętrznego jest zbędne My wi...

Świat realny a świat idealny u Platona

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Halina Zboroń
 • Filozofia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1806

Świat realny a świat idealny u Platona Według Platona mamy dualność świata - świat rzeczywisty w którym żyjemy oraz świat idei - idealnych wzorców rzeczy, roślin, miłości. Prawdziwie istnieje tylko świat idei ,istnieje ponad czasowo, a świat rzeczy jest tylko odbiciem, kopią świata idealnego. Świat...

Filozofia Heraklita

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Halina Zboroń
 • Filozofia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756

Filozofia Heraklita Jest uważany za ciemnego filozofa, pisał bardzo niezrozumiale, był jednym z największych samotników, autor pism kosmologicznych, politycznych i teologicznych, Najbardziej znanym elementem filozofii Heraklita jest koncepcja zmiany jako centralnego elementu świata ( pantha rei - ...