Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - strona 41

Funkcje i dziedziny filozofii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Halina Zboroń
 • Filozofia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1281

Funkcje filozofii: Konstruuje światopoglądy zarówno na potrzeby życia społecznego jak i życia jednostek, w szczególności formułuje konkretne przekonania, które wyposaża w argumentację Porządkuje i systematyzuje obecne w świadomości zbiorowej obrazy i wyobrażenia dotyczące rzeczywistości społecznej...

Hedonizm filozofii epikurejskiej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Halina Zboroń
 • Filozofia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1414

Hedonizm filozofii epikurejskiej HEDONIZM - pogląd , doktryna , uznająca przyjemność , rozkosz za najwyższe dobro i cel życia, główny motyw ludzkiego postępowania. Unikanie cierpienia i bólu jest głównym warunkiem osiągnięcia szczęścia . Z czyst...

Intelektualizm etyczny Sokratesa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Halina Zboroń
 • Filozofia
Pobrań: 1127
Wyświetleń: 1701

Intelektualizm etyczny Sokratesa Wiedza etyczna to zdolność rozpoznawania prawdy moralnej. Mądrość: świadomość ograniczeń własnej wiedzy. Pogląd głoszący, że postępowanie człowieka zależy wyłącznie od jego wiedzy na temat dobra i zł...

Kartezjański program naprawy filozofii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Halina Zboroń
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1050

Kartezjański program naprawy filozofii Droga Kartezjusza: wątpienie punktem wyjścia do poszukiwania pewności: wątpię więc jestem Istnienie myśli jest dowodem na istnienie jaźni ( świadomości) ; myślę więc jestem (

Poglądy i uczucia epikurejczyków

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Halina Zboroń
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 917

Poglądy epikurejczyków Szczęście jest największym dobrem; SZCZĘŚCIE = PRZYJEMNOŚĆ; NIESZCZĘŚCIE = DOZNAWANIE CIERPIEŃ Do szczęścia wystarczy brak cierpienia Kult życia - przyjemnością jest samo życie( radość życia -przyjemność negatywna, niezależna, niewarunkowana, metafora ogrodu jako szczęścia-...

Pojęcie eudajmonizmu - filozofia stoików

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Halina Zboroń
 • Filozofia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 868

Pojęcie eudajmonizmu. Filozofia stoików Stanowisko głoszące, że szczęście ( eudaimonia ) jest najwyższą wartością i celem życia ludzkiego. Eudajmonista rozumie szczęście inaczej, niż zazwyczaj rozumie się je współcześnie: nie jako subiektywne zadowolenie, ale jako pewien stan zachodzący na skutek w...

Problem Boga w filozofii egzystencjalnej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Halina Zboroń
 • Filozofia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Problem Boga w filozofii egzystencjalnej Sartre: W umyśle Boga nie ma żadnej idei człowieka; Bóg nie jest stwórcą świata; nie ma idei człowieka, ponieważ nie ma Boga; Bóg jest sprzeczny z istnieniem człowieka - albo istnieje wolny człowiek bez Boga, albo zniewolony - z Bogiem; za każdą decyzję czło...

Program filozofii pozytywnej w ujęciu Comte

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Halina Zboroń
 • Filozofia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

Program filozofii pozytywnej w ujęciu A. Comte'a FILOZOFIA MA MÓWIĆ KONKRETNIE - MNIEJ NIŻ WIĘCEJ OGÓLNIKÓW FILOZOFIA MA UŁATWIAĆ LUDZIOM ROZUMIENIE ŚWIATA Comte nakreślił podstawy filozofii pozytywistycznej (był twórcą pojęcia pozytywizm ). Filozofia jego jest pozytywna gdyż: zajmuje się ona wyłą...

Rozum i uczucia według Augustyna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Halina Zboroń
 • Filozofia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 791

Rozum i uczucia, filozofia a teologia u św. Augustyna Najważniejszą postacią życia duchowego jest wola a nie rozum Czynniki irracjonalne są ważniejsze od rozumu także w poznaniu, wiara jest podstawą wiedzy Filozofia jest budowana na prawach rozumu dlatego jedynie uzupełnia prawdy teologiczne opar...

Wiedza i wiara

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Halina Zboroń
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798

Wiedza i wiara, filozofia i teologia u św. Tomasza Tomasz uważał, że wiara i wiedza stanowią dwie różne dziedziny poznania, które w poszukiwaniach prawdy o świecie uzupełniają się wzajemnie. Istnieją jednak prawdy dla rozumu niedostępne, jak Trójca Święta ,