Funkcje i dziedziny filozofii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1883
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcje i dziedziny filozofii - strona 1

Fragment notatki:

Funkcje filozofii: Konstruuje światopoglądy zarówno na potrzeby życia społecznego jak i życia jednostek, w szczególności formułuje konkretne przekonania, które wyposaża w argumentację
Porządkuje i systematyzuje obecne w świadomości zbiorowej obrazy i wyobrażenia dotyczące rzeczywistości społecznej, demaskuje ich założenia: pierwotnie zakładane przesądzenia wartościujące (demaskuje fałszywe przekonania i stereotypy)
Ukazuje różnorodność myślenia, uczy tolerancji, propaguje ideę etyki komunikacji
jest pamięcią kultury, nauczycielką tradycji, historią ludzkiego myślenia
jest zabawą intelektualną
Dziedziny filozofii: ontologia - nauka o bycie, zajmuje się tym co istnieje i jak istnieje, bada wszelkie byty, refleksje o życiu
materialiści twierdzą że prawdziwe jest tylko to co widoczne i namacalne
spirytualiści, dwa poglądy na świat:
twierdzą że świat nie ma natury materialnej dualistyczny charakter świata ( materialny i niematerialny - typowe dla wielu religii)
gnoseologia - nauka o poznaniu, zajmuje się relacjami miedzy poznaniem a rzeczywistością, ( w tym : epistemologia: teoria poznania naukowego, gr. episteme -wiedza, rzetelna wiarygodna), zadaje pytanie co jest najważniejszym źródłem poznania rozum czy zmysły; zawiera 3 źródła poznania:
rozumność - dochodzenie do prawdy poprzez logiczne myślenie
doświadczenie - analiza świata dzięki zmysłom i introspekcji ( samoobserwacji)
objawienie aksjologia - nauka o wartościach:
etyka - refleksja o wartościach moralnych
estetyka - refleksja o wartościach piękna
Ad.c . Sfera wartości:
materialne- uchwytne praktyczne
niematerialne- symboliczne (intelektualne, etyczne, estetyczne, emocjonalne)
hedonistyczne (przyjemności)/wartości wyższe
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz