Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - strona 39

Pracochłonność wyrobu - definicja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Nowak
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1638

Pracochłonność wyrobu - pracochłonność wyrobu to suma normatywnych czasów wykonania wszystkich operacji. Pracochłonność wyrobu obejmuje czas pracy robotnika bezpośrednio produkcyjnego jak i czas przerw. Metody zamawiania z sytuacji zapotrzebowania niezależnego Sytuacja zapotrzebowania niezależneg...

Rodzaje cyklów - charakterystyka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Nowak
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1267

Rodzaje cyklów - charakterystyka cykl produkcyjny - czas od rozpoczęcia podstawowego procesu produkcyjnego poprzez przechodzenie poszczególnych faz wytwarzania do momentu jego zakończenia i przekazania gotowego wyrobu do dyspozycji odbiorcy ; - cykl przygotowania produkcji - cykl wytwarzania - cykl...

Strategie mocy produkcyjnej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Nowak
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 7
Wyświetleń: 945

Strategie mocy produkcyjnej Strategia nadmiaru - moc produkcyjna jest zwiększana w oczekiwaniu na wzrost popytu - gwarantuje, że organizacja zawsze będzie w stanie zaspokoić cały popyt, nawet w okresach jego znacznego wzrostu - dzięki niej można zawsze uprzedzić zamiary konkurencji - może być ba...

Analiza wahań sezonowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Aleksandra Witkowska
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1484

Analiza wahań sezonowych Jednym z podstawowych zadań składnikowej analizy szeregów czasowych jest estymacja wahań sezonowych. Do zjawisk sezonowych należą takie zjawiska, w rozwoju których występuje stały cykl zmian, powtarzający się bardziej lub mniej regularnie z miesiąca na miesiąc, z kwartału n...

Charakterystyka podstawowych parametrów analizy struktury

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Aleksandra Witkowska
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 945

Charakterystyka podstawowych parametrów analizy struktury Charakterystyka miar tendencji centralnej W analizie struktury interesuje nas nie tylko rozkład częstości kategorii wyróżnionej zmiennej, ale najczęściej pytamy o to, co jest typowe, np. jaka jest typowa (przeciętna) płaca górników, nauczyci...

Funkcja regresji - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Aleksandra Witkowska
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 819

Funkcja regresji Funkcja regresji zmiennej Y względem zmiennej X Funkcja regresji zmiennej X względem zmiennej Y Szacowanie parametrów równania regresji metodą najmniejszych kwadratów dla funkcji regresji zmiennej Y względem zmiennej X: dla funkcji regresji zmiennej X względem zmiennej Y: Wa...

Grupowanie wariancyjne - procedura grupowania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Aleksandra Witkowska
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1295

Grupowanie wariancyjne W tej metodzie, jak już wspomniano wcześniej, należy zbudować dla badanej cechy schemat klasyfikacyjny o równych co do rozpiętości przedziałach klasowych a następnie przyporządkować poszczególnym klasom jednostki danej zbiorowości. Procedura grupowania: Sporządź wykaz wariant...

Grupowanie i jego metody

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Aleksandra Witkowska
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693

Grupowania wg cechy mierzalnej (jednej) dokonać możemy wykorzystując: 1) Metodę grupowania wariancyjnego . Polega ona na podziale jednostek danej zbiorowości wg natężenia badanej cechy. Otrzymujemy wtedy rozkład danej zmiennej, który umożliwia nam poznanie, w jakim stopniu badana zbiorowość jest j...

Istota analizy struktury

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Aleksandra Witkowska
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 742

Istota analizy struktury Jej celem jest ustalenie podobieństw i różnic między jednostkami badanej zbiorowości ze względu na interesującą nas cechę statystyczną. Podobieństwa ustala się poprzez wyznaczenie przeciętnego poziomu wartości cechy u wszystkich jednostek badanych, różnice natomiast charak...

Klasyfikacja parametrów analizy struktury

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Aleksandra Witkowska
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1456

KLASYFIKACJA PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW ANALIZY STRUKTURY Parametry klasyczne Parametry pozycyjne I. MIARY POŁOŻENIA ( przeciętne ) 1. Średnia arytmetyczna − 2. Średnia geometryczna − 3. Średnia harmoniczna − 4.