Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 228

Ściąga makroekonomia II kolos Sordyl

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Marta Sordyl
 • Makroekonomia
Pobrań: 1435
Wyświetleń: 2653

Koszty inflacji : zmiany jadłospisów, koszty zdzieranych zelówek, inflacja nieoczekiwana redystrybucja, wzrost niepewności maleja inwestycje, niekorzystne zmiany w bilansie płatniczym, ucieczka od pieniądza, osłabienie aktywności gosp, drenaż podatkowy kosz ty bezrobocia : wypłata zasiłków, spade...

Inwestycje - klasyfikacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Agnieszka Małkowska
 • Zarządzanie procesem inwestycyjnym
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2121

Klasyfikacja   inwestycji •   Finansowe ○   Lokaty   bankowe ○   Akcje,   udziały ○   Obligacje ○   Udziały   w   funduszach   inwestycyjnych •   Rzeczowe   lokacyjne ○   Dzieła   sztuki ○   Metale   szlachetne ○   Przedmioty   kolekcjonerskie ○   nieruchomości •   Rzeczowe   produkcyjne ○   Nieruc...

Bony skarbowe i bony pieniężne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Aleksandra Jurkowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1498

Bony skarbowe i bony pieniężne Bazą jest   ACT/360 Konwencje   kwotowania •   Ceną   - w   Polsce   wykorzystywany   na rynku   pierwotnym,   gdzie  na przetargu   uczestnicy   podają cenę   przetargową,   tzn. cenę,   za   każde 10   000   PLN   wartości   nominalnej   bonów   skarbowych   (z do...

Instytucje rynkowe. Przetargi.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Regina Klimkowska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 910

1.Istota przetargów. Definicje, korzyści. Rodzaje przetargów- ograniczony, nieograniczony, dwustopniowy. Poszukaj też coś o zagrożeniach i przykłady z życia. 2. Procedury udzielania zamówień publicznych- ograniczony, nieograniczony, z ogłoszeniem, bez ogłoszenia. 3.Procedury udzielania zamówień...

Rynek finansowy - Instrument finansowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Aleksandra Jurkowska
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1232

Rynek   finansowy   to   rynek   zamiany   instrumentu   finansowego   na pieniądz   i   pieniądza  na instrument finansowy Instrument   finansowy  -   kontrakt   regulujący   zależność   finansową   pomiędzy   dwiema   stronami (inaczej:   jest   roszczeniem   dotyczącym   majątku   jednych   podm...

Ekonomia matematyczna - zadania.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 1113
Wyświetleń: 3178

Ekonomia Matematyczna: przykładowe zestawy egzaminacyjne, KrDUFr, 2012/2013    Zestaw I  Zad.1.   Opisać  strukturę  działania  ekonomii  dochodu  i  podać  definicję  równowagi  rynku  finansowego.    Zad.2.   Określić  na  podstawie  definicji  funkcję  użyteczności  reprezentującą  relację  pr...

Ekonomika przedsiębiorstw - referat.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 56
Wyświetleń: 903

Każde przedsiębiorstwo, aby sfinansować swoją działalność, musi dysponować odpowiednim kapitałem własnym, kapitałem obcym i zobowiązaniami bieżącymi. Kapitał własny może przybierać postać kapitału podstawowego, zapasowego i rezerwowego. Źródłem finansowania kapitału własnego bywa również nie podz...

Równowaga ekonomii Debreu.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1785

ćwiczenia 7: Równowaga ekonomii Debreu z własnością prywatną, KrDUFr, 2012/2013    Zad.1.  (zestaw)   W  ekonomii  Debreu  z  własnością  prywatną  określone  są  dane:       ,           ,             ,          ,                      dla      ,      {                                             ...

System konsumpcji - zadania.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1008

ćwiczenia 5,6: System konsumpcji – maksymalizacja użyteczności, KrDUFr, 2012/2013    Zad. 1.  Narysować przykładowe krzywe obojętności związane z funkcją użyteczności           ,     (      )                oraz  wyznaczyć  zbiór  budż...

Funkcjonowanie systemu politycznego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Joanna Dzwończyk
 • Nauka o polityce
Pobrań: 119
Wyświetleń: 826

FUNKCJONOWANIE SYSTEMU POLITYCZNEGO Polityka - jej istotą jest efektywne działanie, osiągnięcie celu, przedmiot badań naukowych; sztuka określania celów i sposobu ich osiągania; procesy związane z rządzeniem Politologia - sprawowanie władzy - główny przedmiot badań 5 nurtów nauk politycznych 1. ...