Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 229

Globalizacja - Główne problemy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Joanna Dzwończyk
 • Nauka o polityce
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1358

Globalizacja - zespół procesów prowadzących do zunifikowania praktyk politycznych, gospodarczych, kulturowych wywodzących się z zachodu i emanujących na pozostałe części świata. Dla jego zaistnienia i rozwoju kluczowe znaczenie ma rozwój technologii informatycznych umożliwiający błyskawiczne przeka...

Portfel inwestycyjny - Rynek kapitałowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rynek kapitałowy i finansowy
Pobrań: 357
Wyświetleń: 3304

Portfel inwestycyjny / Rynek kapitałowy Wycena obligacji o stałym oprocentowaniu: gdzie: P - wartość obligacji n - liczba okresów (lat) posiadania obligacji, - dochód z tytułu posiadania obligacji, otrzymywany w t - tym okresie (r...

Rynek pieniężny - Formuły odsetkowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Owsiak
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2282

Najpopularniejsze typy formuł odsetkowych występujące na ryku finansowym to: ACT/ACT, ACT/360, ACT/365, 30/360 US, 30/360 EUR. ACT/ACT bieżący/bieżący Pomiędzy rozpoczęciem, a wygaśnięciem inwestycji naliczana jest rzeczywista liczba dni, która dzielona jest przez 365 (366 w przypadku roku przestę...

Środki publiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Owsiak
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1344

Środki   publiczne Dochody   publiczne •   Daniny   publiczne ○   Podatki ○   Składki ○   Opłaty ○   Wpłaty   z   zysków   przedsiębiorstw   państwowych   i jednoosobowych   spółek   skarbu państwa •   Dochody   z   mienia   jednostek   sektora   finansów   publicznych ○   Najem,   dzierżawa ○   ...

Liberalicja handlu i teoria gier

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Marek Dąbrowski
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1435

Wniosek: bez względu na to co robi ROW kraj powinien obrać strategię protekcjonizmu, ale wtedy i ROW wybierze protekcjonizm i oboje stracą a gdyby oboje wybrali wolny handel to nikt by nie tracił i byłoby lepiej, problemem jest dogadanie s...

Filozofia społeczna - wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Guczalska
 • Filozofia społeczna
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 2786

Wykład I - 24.02.2011 Dr Katarzyna Guczalska Literatura: 1. A. Szakaj,  M. Jakubowski  - "Filozofia Polityki", 2. W. Tatarkiewicz - "Historia Filozofii", 3. P. Singer  - "Przewodnik  po Etyce". Filozofia: Gr.  Fileo -  miłuję,   Sophia  -  mądrośd Miłowanie mądrości ...

Model konkurencji Portera

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Danuta Golik
 • Programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego
Pobrań: 763
Wyświetleń: 2751

Model konkurencji Portera (pięciu sił) Do analizy otoczenia bliższego   Sektor: Liczba konkurentów Struktura udziałów w rynku Mapa grup strategicznych   Groźba pojawienia się konkurentów zależy od: Wysokość barier wejścia Atrakcyjność sektora Wieku sektora   Groźba pojawienia się substytut...

Program rozwoju obszaru wiejskiego na lata 07-13

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Danuta Golik
 • Programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego
Pobrań: 700
Wyświetleń: 1078

Program rozwoju obszaru wiejskiego na lata 2007-2013 12 grudnia 2011 11:22     4 osie (cele) strategiczne: Oś gospodarcza - celem jest wzrost konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Oś środowiskowa - celem jest ochrona środowiska naturalnego na obszarach wiejskich Oś społeczna - poprawa jako...

Strategia lizbońska

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Danuta Golik
 • Programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego
Pobrań: 805
Wyświetleń: 1631

Strategia lizbońska Realizacja w latach 2000-2010, jednak jest kontynuowana w strategii Europa 2020.   Misją tej strategii jest dążenie UE do tego, by stała się najbardziej konkurencyjną gospodarką na świecie.   Obszary działania: Gospodarczy Osiągnięcie średniego tempa wzrostu w UE na poziomi...

Lektura i problemy do egzaminu z socjologii.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Ewa Cierniak-Szóstak
 • Socjologia
Pobrań: 945
Wyświetleń: 2002

STUDENCI UE Kraków: Zaliczenie/ egzamin z socjologii obejmuje materiał z: Red. Karwińska A.: Odkrywanie socjologii. Podręcznik dla ekonomistów, W-wa 2007 Rozdziały: 1.2. Socjologia a inne nauki społeczne (Związki socjologii z ekonomią; psychologią; antropologia społeczna i kulturowa) 1.3. Typy ...