Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 145

Zadania - 1wartośc pieniędza w czasie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

Wartość pieniądza w czasie â€“ zadania    Zadanie 1  Kwota  1000  zł  jest  zainwestowana  w  depozyt  bankowy  na  okres  2  lat.  Oprocentowanie  depozytu wynosi 12%. Proszę obliczyć przyszłą wartość dla różnych rodzajów k...

Wegiel

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1281

WYDOBYCIE WĘGLA KAMIENNEGO I BRUNATNEGO NA ŚWIECIE W LATACH 1970-1980 WYKONAŁ: Tab. 1 Wydobycie węgla kamiennego i brunatnego na świecie w latach 1970-1980 w mln ton Lata Surowiec Energetyczny 1970 1980 Węgiel Kamienny 2143 2738 Węgiel Brunatny 791 1042 ŹRÓDŁO: WWW.encyklopedia.pw...

Wydobycie węgla na świecie - moje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1358

WYDOBYCIE WĘGLA KAMIENNEGO I BRUNATNEGO NA ŚWIECIE W LATACH 1970-1990 WYKONAŁ: Tabela 1. Wydobycie węgla kamiennego i brunatnego na świecie w latach 1970-1990 (w milionach ton) Rodzaj surowca 1970 1990 Węgiel Kamienny 2143 3504 Węgiel Brunatny 791 1214 ŹRÓDŁA: http:// www.encyklopedia.p...

Geografia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1449

Litosfera - skorupa ziemska Atmosfera - (toposfera, stratosf) Hydrosfera - wody 73% Pedosfera - gleba Biosfera - fauna i flora Środowisko geograf iczne (przekształcone)- char.przyrodn., poszcz.komponenty uległy przeksz w ponad 50% - pola uprawne, zagosp.przez czł. lasy,wody itp. Środ.antro...

Geografia ekonomiczna - testy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1218

Geografia ekonomiczna z elementami ekologii TEST A Główne kierunki badań geografii ekonomicznej to: urbanistyczny ekologiczny sozologiczny regionalny optymalizacyjny przemysłowy przestrzenny diagnostyczny Determinizm geogr...

Geografia ekonomiczna - test 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1029

TEST1 1. Główne kierunki badań geografii ekonomicznej? regionalny, ekologiczny, przestrzenny 2. Deteminizm geograficzny to? całkowite uzależnienie działalności człowieka od środowiska naturalnego 3. Wskaźnik podstaw. statyst. reg...

Geografia uprawy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1253

ZBOŻA: PSZENICA: jest to najważniejsze zboże , zajmuje ok. 37%pow. przeznaczonej pod uprwawę wszystkich zbóż, dostarcza 20%produkcji zbóż, rośnie w klimacie um. ciepłym i podzwrotnikowym, wymaga żyznych gleb (czarnoziemy, brunatne), nie znosi dużych opadów, ale lubi wilgoć, w okresie dojrzewania ...

Geografia ekonomiczna (5 stron)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 924

GEOGRAFIA EKONOMICZNA Kierunki rozwoju geografii: regionalny - wydzielenie jednostek terytorialnych o jednorodnym charakterze i zwartych przestrzennie, ekologiczny - badanie wzajemnego oddziaływania środowiska przyrodniczego i społeczeństwa, przestrzenny - przestrzenne struktury i procesy oraz ...

Geografia ekonomiczna (12 stron)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1134

Geografia Metodologia geografii ekonomicznej geografia ekonomiczna jako nauka system informacji geograficznej system informacji statystycznej kartografia System, środowisko a społeczeństwo środowisko przyrodnicze i jego elementy system interakcji (zależności) środowisko a człowiek metody ...

Geografia ekonomiczna (14 stron)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1008

GEOGRAFIA EKONOMICZNA. I. Metodologia geografii ekonomicznej. Miejsce i rola geografii ekonomicznej. System informacji statystycznej. System informacji kartograficznej. II. System- środowisko przyrodnicze a społeczeństwo. System interakcji człowiek a środowisko. Metody oceny zasobów i waru...