Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 144

Podstawy zarzadzania i organizacji wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1246

Podstawy organizacji i zarządzania - wykład 30.10.2012r. Miary sprawnego działania W max K const. Podstawowe miary sprawnego działania * Skuteczność Jest to stopień osiągnięcia celu. Działanie skuteczne to takie, które prowadzi do skutku zamierzonego jako cel. Może ono być /warianty skuteczności/...

Statystyka wyklad 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 203
Wyświetleń: 945

Statystyka opisowa - wykład 10.10.2012r. PRZEDMIOT STATYSTYKI Statystyka - nauka traktująca o specyficznych metodach ilościowych do badania zjawisk masowych /to narzędzie dl...

Statystyka wyklad 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1008

S tatystyka opisowa - wykład 7.11.2012r. Metody opisu struktury zbiorowości. Miary położenia. takie same A B fi xi Klasyczne - średnia arytmetyczna /wykorzystujemy wszystkie wartości/ Szereg szczegółowy = Szereg prosty ważony =

Statystyka wyklad 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 987

S tatystyka - wykład 21.11.2012r. Analiza współzależności zjawisk ekonomicznych Korelacja dwóch cech statystycznych Diagram korelacyjny - ocena wystąpienia współzależności, graficzne przedstawienie dwóch cech mierzalnych. Co możemy od...

Statystyka wyklad 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1365

S tatystyka opisowa - wykład 4 5.12.2012r. Analiza współzależności dwóch zmiennych Liniowa funkcja regresji dwóch zmiennych - konstrukcja a) Cel wyznaczania funkcji regresji (dlaczego nie wystarcza korelacja). b) Opis zmiennych przy wyznaczaniu funkcji regresji (która zmienna jest skutkiem, a któ...

Statystyka wyklad 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 945

Statystyka opisowa - wykład 5 19.12.2012r. Elementy analizy zjawisk ekonomicznych Pojęcia wstępne związane z analizą zjawiska w czasie - definicja szeregu czasowego {t, y t },...

Bony zadania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1512

RYNEK PIENIĘŻNY - ZADANIA Zadanie 1 Inwestor zamierza kupić 182-dniowe bony i o kwotowanie poprosił 2 banki. Bank A podał kwotowanie na bazie dyskonta na poziomie 5,05%, a bank B na bazie rentowności na poziomie 5,75%. Cena nominalna bonu 10 000 zł. Od którego z banków inwestor kupi bony i po j...

Elementy finansów gospodarstw domowych - scan

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1295

Elementy finansów gospodarstw domowych 12.1. Pojęcie, cel i funkcje gospodarstw domowych 12.1.1. Gospodarstwo domowe jako podmiot gospodarujący W naukach ekonomicznych gospodarstwo domowe definiuje się jako podstawową jednostkę gospodarującą, której celem jest zaspokojenie wspólnych i osobistych...

Pieniądz elektroniczny - KrDZFr1013

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1743

Pieniądz elektroniczny Spis treści: Ogólnie na temat pieniądza elektronicznego; Definicja i kontrowersje z nią związane; Własności pieniądza elektronicznego; Instytucje wydające pieniądz elektroniczny; Przykłady zastosowania...

Zadania2010 obligacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 105
Wyświetleń: 868

Obligacja jako instrument rynku kapitałowego: wycena. Zadanie 1 Przedsiębiorstwo X chce wyemitować czteroletnie obligacje kuponowe o wartości nominalnej 5000 zł i stałym oprocentowaniu kuponowym wynoszącym 15 % w skali roku (odsetki p...