Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 118

Demografia - zagadnienia ogólne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Jolanta Kurkiewicz
 • Demografia
Pobrań: 1092
Wyświetleń: 3899

Przedmiot prowadzony jest przez prof. dr hab. Jolanty Kurkiewicz, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Plik składa się z 14 zdjęć notatek odręcznych. Notatka zawiera cykl wykładów poruszających takie kwestie jak: czym jest demografia, ...

Polityka pieniężna - wykłady z zajęć

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Joanna Kaczor
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2800

doc. Notatka porusza m.in. takie zagadnienia, jak: pieniądz, współczesne funkcje pieniądza, prawa rządzące pieniądzem, popyt na pieniądz, teorie popytu: teoria ilościowa pieniądza, teoria preferencji płynności Keynsa, nowa wersja teorii ilościowej Miltona i Friedmana, teorie postkeynsowskie, po...

Mikroekonomia - wykład cz.1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Janusz Grabowski
Pobrań: 378
Wyświetleń: 3143

jpeg. Notatka to wykłady i porusza takie zagadnienia, jak: ogólna charakterystyka ekonomii, etymologia nazwy, podmioty, pojęcie ekonomika, historia mikroekonomii, I prawo ekonomiczne – prawo Freshama-Kopernika, angielska szkoła klasyczna,

Zarządzanie ćwiczenia cz.1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Marek Makowiec
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2380

jpeg. Notatka to materiały z ćwiczeń i porusza takie zagadnienia, jak: burza mózgów, zasady burzy mózgów, przeszkody w kreatywności i w myśleniu twórczym, fazy burzy mózgów, zasady burzy mózgów, reguły prowadzenia sesji twórczej, obowiązki...

Zarządzanie ćwiczenia cz.2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Marek Makowiec
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1470

jpeg. Notatka to materiały z ćwiczeń i porusza takie zagadnienia, jak: podział kadry menedżerskiej, menedżerowie najwyższego szczebla, menedżerowie średniego szczebla, menedżerowie najniższego szczebla, umiejętności menedżerskie, funkcje i kwalifikacje menedżerów według szczebli zarządzania, cec...

Rachunek prawdopodobieństwa wykłady cz.1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Monika Papież
Pobrań: 798
Wyświetleń: 2233

jpeg. Notatka to materiały z wykładów i porusza takie zagadnienia, jak: zdarzenie losowe, zdarzenie elementarne, przestrzeń zdarzeń elementarnych, aksjomatyczna definicja prawdopodobieństwa, klasyczna definicja prawdopodobieństwa, dystrybuanta

Rachunek prawdopodobieństwa wykłady cz.2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Monika Papież
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2058

jpeg. Notatka to materiały z wykładów i porusza takie zagadnienia, jak: dwuwymiarowa zmienna losowa, dwuwymiarowa zmienna losowa skokowa, rozkłady brzegowe, rozkład warunkowy,...

Mikroekonomia - wykład cz.3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Janusz Grabowski
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2107

jpeg. Notatka to wykłady i porusza takie zagadnienia, jak: sposoby zabezpieczenia kredytów, instrumenty rynku kapitałowego, instrumenty podstawowe i pochodne, obligacje, akcje, opcje, transakcje terminowe, warranty, derywaty, segmenty rynku kapitałowego,

Demografia wykłady - typy zbiorowości

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Jolanta Kurkiewicz
Pobrań: 644
Wyświetleń: 2877

jpeg. Notatka to wykłady i porusza takie zagadnienia, jak: demografia, typy zbiorowości i układy czasowe, diagram Lexisa, kohorta, ujęcie wzdłużne, ujęcie przekrojowe, generacja, czynniki wpływające na strukturę ludności wg wieku, czynniki wp...