Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 119

Finanse ćwiczenia - wartość pieniądza w czasie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Barbara Grabińska
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1743

jpeg. Plik to notatki z ćwiczeń i porusza takie zagadnienia, jak: wartość pieniądza w czasie, wartość przyszła i bieżąca, efektywna stopa procentowa, nominalna i realna stopa procentowa, wartość zaktualizowana netto NPV, system f...

Statystyka opisowa i ekonomiczna cz.1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK Barbara Podolec
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2282

jpeg. Plik to notatki z wykładów i porusza takie zagadnienia, jak: statystyka, zjawiska masowe, cecha jakościowa, cecha ilościowa, badania statystyczne, etapy badania statystycznego, podział źródeł danych statystycznych, pomiar cech...

Statystyka opisowa i ekonomiczna cz.2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK Barbara Podolec
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1757

jpeg. Plik to notatki z wykładów i porusza takie zagadnienia, jak: metody analizy współzależności zjawisk, zależność korelacyjna, korelacja liniowa dodatnia, ujemna, współczynnik korelacji liniowej, współczynnik korelac...

Zarządzanie firmą cz.1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1372

dr hab. Halina Piekarz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Plik składa się z 23 stron notatek odręcznych w formacie .jpeg. Plik to notatki z wykładów i porusza takie zagadnienia, jak: zarządzanie, planowanie, organizowanie, motywowanie,...

Zarządzanie firmą

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Beata Barczak
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1652

jpeg. Plik to notatki z ćwiczeń i porusza takie zagadnienia, jak: struktura procesu zarządzania, badanie współzależności celów, cele reaktywne, cele leniwe, cele krytyczne, cele aktywne, cechy struktury, struktura projektowa, struktura ...

Mikroekonomia cz.2 - wielkość popytu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Dominika Choroś-Mrozowska
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2205

jpeg. Notatka to materiały z ćwiczeń i porusza takie zagadnienia, jak: wielkość popytu, determinanty popytu, prawo popytu, paradoks Griffena, efekt Veblena, efekt spekulacyjny, efek...

Mikroekonomia cz.3 - teoria racjonalnego wyboru konsumenta

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Dominika Choroś-Mrozowska
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2121

jpeg. Notatka to materiały z ćwiczeń i porusza takie zagadnienia, jak: teoria racjonalnego wyboru konsumenta, funkcja użyteczności krańcowej, I prawo Gossena, model decyzji konsumenta, cechy zachowania konsumenta, prawo malej...

Historia sztuki wykłady i ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Magdalena Łanuszka
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2723

jpeg. Notatka to materiały z wykładów oraz ćwiczeń i porusza takie zagadnienia, jak: rysunek kościoła, absyda, prezbiterium, bazylika, kolumna, filar, pilaster, lizena, portal, kruchta, portyk, loggia, fryz, fasada, trakta, przypora,

Ekonometria II cz. 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK Mateusz Pipień
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3976

jpeg. Notatka to materiały z wykładów i porusza takie zagadnienia, jak: ekonometria, model statystyczny, model wnioskowania, dane ekonomiczne, dane transakcyjne, klasyczny model regresji liniowej (KMRL) – opis, obiekty wielowymiarowe,...

Ekonometria II cz. 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK Mateusz Pipień
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2940

jpeg. Notatka to materiały z wykładów i porusza takie zagadnienia, jak: identyfikowalność postaci strukturalnej, postać zredukowana z restrykcjami, postać zredukowana bez restrykcji, estymacja