Umowa o pracę a stosunek pracy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowa o pracę a stosunek pracy  - strona 1 Umowa o pracę a stosunek pracy  - strona 2 Umowa o pracę a stosunek pracy  - strona 3

Fragment notatki:

UMOWA O PRACĘ A STOSUNEK PRACY 1.temat ten należy do najbardziej kontrowersyjnych problemów prawa pracy od chwili gdy prawo cywilne przestało regulować umowę o pracę-gdy przestała ona być jedną z umów o świadczenie usług prawa cywilnego .Przepisy prawa cywilnego nie posługują się pojęciem stosunku prawnego a jedynie umowy.
2.pierwsze polskie generalne regulacje prawa pracy posłużyły się w samych tytułach terminem umowa o pracę np. rozporządzenie Prezydenta RP z 16.03.1928r. umowa o pracę robotników, umowa o pracę pracowników umysłowych. Jednak definicje umowy o pracę odbiegały od definicji tej umowy w prawie cywilnym np. umowa o pracę robotników-umowa, na mocy której „robotnik zostaje przyjęty do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy w zamian za umówione wynagrodzenie”, co wyraźnie różniło się od art. 441 kz” przez umowę o pracę pracownik zobowiązuje się do pełnienia dla pracodawcy pracy za wynagrodzeniem”
3.dwie teorie mające znaczenie dla nawiązania stosunku pracy: -teoria umowy -nie jest konieczne negowanie umownego charakteru stosunku pracy, wystarczy liberalizacja wymogów co do formy i treści umowy o pracę a zwłaszcza uznanie dopuszczalności zawarcia umowy o pracę poprzez czynności konkludentalne- przez sam fakt przyjęcia do pracy -teoria przystąpienia -ważny jest tu fakt przystąpienia do pracy, co jest poprzedzone zawarciem ważnej umowy o pracę. Z umowy tej wynika obowiązek przystąpienia do pracy jednej ze stron i obowiązek przyjęcia do pracy drugiej strony.
4.w odniesieniu co do charakteru pracy korespondują następujące teorie: -teoria zobowiązaniowa -stosunek pracy jest szczególnego rodzaju stosunkiem zobowiązaniowym. Podstawą do ustalenia praw i obowiązków stron stosunku pracy jest umowa o pracę Pracownik zobowiązany jest tylko do pracy określonej rodzajowo w umowie o pracę. Umowa o pracę wyznacza też granice podporządkowania pracownika w procesie pracy. -teoria wspólnoty- pracownika wiąże z zakładem pracy wspólnota interesów. Wszyscy uczestnicy procesu pracy powinni w miarę swoich możliwości dążyć do osiągnięcia celów gospodarczych tego zakładu. Umowa o pracę nie jest najważniejszym wyznacznikiem obowiązków pracowniczych, lecz zadania gospodarcze zakładu pracy i okoliczności faktyczne, które są zmienne i których w momencie zawierania umowy o pracę nie da się przewidzieć.
5.sens rozróżnienia w kodeksie pracy pojęcia stosunku pracy i umowy o pracę nie jest oczywisty. Kodeks pracy posłużył się pojęciem stosunku pracy do nazwania działu II, który składa się z trzech części:
-przepisy ogólne
-umowa o pracę
-stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę. Pojęcie stosunku pracy jest pojęciem nadrzędnym do umowy o pracę.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz