Umowa licencyjna i wygaśnięcie patentu.

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowa licencyjna i wygaśnięcie patentu. - strona 1

Fragment notatki:

Umowa licencyjna wymaga pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.   W umowie licencyjnej można ograniczyć korzystanie z wynalazku ( licencja ograniczona). Jeżeli w licencji nie zawarto ograniczeń to licencja jest pełna.   Jeśli umowa nie zastrzega wyłączności korzystania z wynalazku w określony sposób ( licencja nie wyłączna). Udzielenie licencji jednej osobie nie wyklucza możliwości udzielenia jej innym osobom i jednoczesnego korzystania z wynalazku przez uprawnionego z patentu. Uprawniony z licencji może udzielić dalszej licencji, tylko za zgodą uprawnionego z patentu ( sublicencja). Dalsza sublicencja nie jest możliwa.   Uprawniony z patentu może zgłosić w urzędzie patentowym oświadczeniu o gotowości o udzieleniu licencji na korzystanie z jego wynalazku ( licencja otwarta). Oświadczenie takie nie może zostać odwołane lub zmienione.   Urząd patentowy może udzielać zezwolenia na korzystanie z opatentowanego wynalazku innej osoby ( licencja przymusowa), gdy jest to konieczne do zapobieżenia lub usunięcia stanu zagrożenia bezpieczeństwa Państwa ( dziedzina obronności, porządku publicznego, ochrony życia i zdrowia ludzkiego oraz ochrony środowiska naturalnego).   Patent wygasa na skutek: upływu okresu, na który został wydany zrzeszenie się przez uprawnionego przed urzędem patentowym nieziszczenia w terminie opłaty okresowej trwałej utraty możliwości korzystania z wynalazku ( np. wyczerpanie surowca)   ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz