Ułatwienia w sprawach celnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ułatwienia w sprawach celnych - strona 1 Ułatwienia w sprawach celnych - strona 2

Fragment notatki:

Ułatwienia w sprawach celnych *Liberalizacja przepisów paszportowych i wizowych następuje w drodze dwustronnych i wielostronnych umów międzynarodowych.
*O wiele trudniejsze jest wprowadzanie ułatwień związanych z przepisami celnymi. Nawet państwa sąsiadujące, których stosunki polityczne są przyjazne, nie chcą na ogół rezygnować - mając na uwadze ochronę gospodarki i dodatkowe dochody - z obowiązujących rygorów celnych.
Pierwszym krokiem w kierunku ułatwień celnych w Europie Zachodniej było wprowadzenie następującej procedury:
*wyrywkowych kontroli bagaży, zakładając prawdziwość składanych deklaracji celnych przez podróżnych przekraczających granicę
*wspólnych odpraw celnych na przejściach granicznych przez organa celne obydwu zainteresowanych państw.
W wyniku Konferencji Narodów Zjednoczonych poświęconej zagadnieniom zwolnień i ułatwień celnych w MRT, w dniu 4.06.1954 podpisano trzy następujące akty międzynarodowo-prawne:
*Konwencję dotyczącą ułatwień celnych dla turystyki
*Protokół dodatkowy do konwencji, odnoszący się do przewozy dokumentów i materiałów propagandy turystycznej
*Konwencję celną w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych
Konwencja dotycząca ułatwień celnych dla turystyki Konwencja ustaliła:
*podstawowe warunki zezwoleń na czasowy przywóz, bez opłat i należności przywożonych rzeczy osobistych, przywożonych przez turystę na sobie oraz w bagażu.
Protokół dodatkowy do konwencji dotyczącej ułatwień celnych Protokół dzieli materiały propagandy turystycznej na:
1/całkowicie zwolnione z opłat celnych
2.warunkowo zwolnione
Materiały podlegające warunkowemu zwolnieniu z opłat celnych musiały bez zmian ilościowych wrócić do kraju wysyłającego. Konwencja celna w sprawie czasowego wwozu prywatnych pojazdów drogowych Konwencja zalecała państwom, które podpisały i ratyfikowały konwencję, wyrażanie zgody na czasowy przywóz ze zwolnieniem od opłat i należności oraz od zakazów i ograniczeń przywozowych pojazdów, będących własnością osób normalnie zamieszkałych poza terytorium danego państwa oraz przywożonych i wykorzystywanych na ich prywatny użytek z okazji czasowego pobytu bądź przez właścicieli tych pojazdów, bądź inne osoby normalnie zamieszkałe poza granicami danego terytorium.
Podsumowanie *Uchwalona w NY w 1954r. Konwencja dotycząca ułatwień celnych dla turystyki była dostosowana do rozwiniętego w tamtym okresie MRT.
*Znaczny wzrost podróży międzynarodowych jaki nastąpił w drugiej połowie ubiegłego wieku spowodował jednak wydłużenie formalności celnych na granicach między państwami.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz