Międzynarodowe polityka turystyczna

note /search

Czynniki społeczno-kulturowe turystyki międzynarodowej

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Międzynarodowe polityka turystyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1323

Czynniki społeczno-kulturowe turystyki międzynarodowej *utrwalony wizerunek niektórych potraw narodowych *charakterystyczne zabytki *tradycje, gościnność *umiejętność prezentacji istniejących obiektów czy wartości (sprawność organizacyjna w przypadku targów, festiwali, czy koncertów) *przyjęcie...

Działalność państw na rzecz ułatwień granicznych

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Międzynarodowe polityka turystyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 735

Działalność państw na rzecz ułatwień granicznych w międzynarodowym RT - polityka paszportowa Na początku 1950 roku zniesiono obowiązek paszportowy i zezwolono obywatelom Belgii, Holandii, Luksemburga i Francji na wjazdy i wyjazdy przez wszystkie granice na podstawie dowodów tożsamości. W 1960 roku...

Globalizacja a turystyka

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Międzynarodowe polityka turystyczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2492

Globalizacja a turystyka Globalizacja to szeroki i złożony proces toczący się w sferze ekonomicznej i społecznej, podlegający w pewnej mierze wpływom innych dziedzin życia (kultury, polityki) Jest to wyższy, bardziej złożony i zaawansowany etap procesu umiędzynarodowienia działalności gospodarczej...

Polityka państw w zakresie międzynarodowego ruchu turystycznego

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Międzynarodowe polityka turystyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1512

Polityka państw w zakresie międzynarodowego ruchu turystycznego Polityka państw wobec międzynarodowego RT. Zainteresowanie współczesnych państw ruchem turystycznym wyraża się w prowadzeniu polityki turystycznej w odniesieniu do zagraniczn...

Ułatwienia w sprawach celnych

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Międzynarodowe polityka turystyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

Ułatwienia w sprawach celnych *Liberalizacja przepisów paszportowych i wizowych następuje w drodze dwustronnych i wielostronnych umów międzynarodowych. *O wiele trudniejsze jest wprowadzanie ułatwień związanych z przepisami celnymi. Nawet państwa sąsiadujące, których stosunki polityczne są przyjaz...

Ułatwienia wizowe - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Międzynarodowe polityka turystyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 861

Ułatwienia wizowe *Kolejnym etapem ułatwień związanym z międzynarodowym RT jest liberalizacja przepisów związanych z posiadaniem wizy. *Często znoszenie obowiązku wizowego przebiega jednocześnie z ułatwieniami paszportowymi. *Pierwszym krokiem na rzecz ułatwień podróży turystycznych jest znoszeni...