Polityka państw w zakresie międzynarodowego ruchu turystycznego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1512
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka państw w zakresie międzynarodowego ruchu turystycznego - strona 1 Polityka państw w zakresie międzynarodowego ruchu turystycznego - strona 2 Polityka państw w zakresie międzynarodowego ruchu turystycznego - strona 3

Fragment notatki:

Polityka państw w zakresie międzynarodowego ruchu turystycznego Polityka państw wobec międzynarodowego RT. Zainteresowanie współczesnych państw ruchem turystycznym wyraża się w prowadzeniu polityki turystycznej w odniesieniu do zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej .
Polityka turystyczna w sferze turystyki międzynarodowej uzewnętrznia się przede wszystkim w formalnościach dotyczących przyjazdów cudzoziemców i wyjazdów własnych obywateli do innych krajów. Dotyczą one przekraczania granic państwowych i z tego powodu ogólnie nazywamy je formalnościami granicznymi .
Formalności graniczne jako element polityki turystycznej Formalności graniczne obejmują zespół czynności, aktów i decyzji, których wypełnienie załatwianie, podjęcie warunkuje powstanie prawnej możliwości przekroczenia granicy państwa ojczystego (czy państwa stałego zamieszkania) oraz państwa zamierzonego czasowego pobytu (czy osiedlenia się), a nawet państwa - przejazdu tranzytem.
Formalności graniczne to inaczej: *mniej lub bardziej rygorystyczne (uciążliwe) warunki związane z uzyskaniem prawa wyjazdu i wjazdu
*ograniczenia poruszania się podróżnych w czasie i przestrzeni
*przestrzeganie przepisów dotyczących wwozu i wywozu walut
*poddanie się na granicy odprawie celnej i wniesieniu stosunkowych opłat za przewożone przedmioty
*stosowanie się do ograniczeń związanych z ochroną zdrowia i zapobiegania szerzeniu się chorób epidemiologicznych.
Formalności graniczne wiążą się z posiadaniem przez podróżnego paszportu, ważnej wizy, przejściem na granicy odprawy celnej, odprawy dewizowej i odprawy sanitarnej.
18.11.2008
Paszport - dokument uprawniający do odbywania podróży międzynarodowej Wydawanie paszportów należy wyłącznie do wewnętrznej kompetencji danego państwa, które na podstawie swego prawa wewnętrznego powierza wydawanie tych dokumentów odpowiednim organom państwowym. Są to z reguły urzędy paszportowe podporządkowane ministerstwom spraw wewnętrznych.
Typy paszportów zagranicznych W międzynarodowym ruchu osobowym ukształtowało się kilka zasadniczych typów paszportów zagranicznych:
-zwykłe
-konsularne (książeczkowe i blankietowe)
-urzędowe (dyplomatyczne i służbowe)
-zbiorowe
Podział paszportów według kryterium :liczba dopuszczalnych przekroczeń granicy” Paszportu dzielimy na:
*jednokrotne - upoważniające do jednorazowego przekroczenia granicy (tam i z powrotem)
*wielokrotne - uprawniające do przekraczania granicy bez żadnych ograniczeń ilościowych


(…)

… do rodzinnego kraju, jeżeli utracili paszport wydany w kraju.
*w krótkoterminowej turystyce związanej z małym ruchem granicznym z reguły zamiast paszportów stosowane są specjalne zezwolenia na przekraczanie granicy tzw. „karty graniczne” lub przepustki wydawane przez miejscowe władze administracyjne w trybie uproszczonym bez ponoszenia opłat jakie związane są z otrzymaniem paszportu.
Rodzaje paszportów w Polsce
W Polsce w ustawie o paszportach ustalone zostały następujące rodzaje (nazwy) paszportów:
*paszport
*paszport dyplomatyczny
*paszport służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych
*paszport blankietowy
Wiza - dokument związany z formalnościami granicznymi
Wiza to potwierdzenie w paszporcie lub innym międzynarodowym dokumencie podróży przez misję dyplomatyczną lub urząd konsularny, że posiadacz…
… związaną z czasem pobytu określonego w wizie lub czasu pobytu turystycznego.
Odprawa sanitarna jako element formalności granicznych
Państwo mając na uwadze ochronę stanu zdrowotności na swoim terytorium może zastosować ograniczenia przyjazdu turystów z regionów (krajów), w których panują choroby epidemiologiczne oraz z regionów o dużym ryzyku występowania chorób zakaźnych (dżuma, cholera, ospa, tyfus…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz