Polityka OECD na rzecz integracji turystycznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka OECD na rzecz integracji turystycznej - strona 1 Polityka OECD na rzecz integracji turystycznej - strona 2 Polityka OECD na rzecz integracji turystycznej - strona 3

Fragment notatki:

Polityka OECD na rzecz integracji turystycznej państw członkowskich OECD
*Ważną rolę w rozwoju turystyki i liberalizacji przepisów dotyczących międzynarodowego ruchu turystycznego spełnia Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
*Powstała na podstawie Konwencji Paryskiej, 14.12.1960, ale działalność rozpoczęła po wejściu tego dokumentu założycielskiego w życie, 30.09.1961.
*OECD - sukcesorka Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej - OEEC, która została utworzona 16.04.1948 w Paryżu przez 16 państw Europy Zachodniej: Austrię, Belgię, Danię, Francję, Grecję, Holandię, Irlandię, Islandię, Luksemburg, Norwegię, Portugalię, RFN, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, WB, Włochy i Hiszpanię (od 1959).
*Głównym celem powstania OEEC było opracowanie i wdrożenie programu odbudowy Europy ze zniszczeń wojennych w ramach Planu Marshalla oraz rozwój współpracy gospodarczej między państwami członkowskimi.
Założyciele OECD Członkami - założycielami OECD było 20 najbardziej rozwiniętych krajów świata:
Austria, Belgia, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Kanada, Luksemburg, Norwegia, Portugalia, RFN, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, WB i Włochy.
Polska jest w OECD od 1996 Cele OECD Celem powstania tej organizacji było promowanie rozwoju handlu światowego opartego na wielostronnej nie dyskryminującej podstawie, zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami i podejmowanie wysiłków na rzecz zmniejszenia lub likwidacji barier w wymianie towarów, usług i liberalizacji przepisów związanych z przepływem kapitału.
Metoda działania OECD Metodą działania tej organizacji jest zasada „nacisku równych sobie”, która polega na tym, że każdy kraj niezależnie od potencjału ekonomicznego i wkładu do budżetu organizacji, jest traktowany równoprawnie.
Komitet Turystyki OECD *Jeden z komitetów OECD to Komitet Turystyki OECD
*W jego skład wchodzą wysocy urzędnicy (wiceministrowie, dyrektorzy, departamentów) odpowiedzialni za politykę turystyczną w swoich państwach.
Działalność Komitetu Turystyki OECD W „Deklaracji dotyczącej misji Komitetu Turystyki OECD” stwierdzono między innymi, że komitet ten ma podejmować wszelkie działania, które mają zapewniać maksymalne zwiększanie korzyści, jakie turystyka może przynieść gospodarkom krajów członkowskich OECD.
Działalność komitetu jest skoncentrowana na trzech dziedzinach: *kontroli polityki, która ma wpływ na turystykę międzynarodową w krajach członkowskich i innych nie będących jej członkami


(…)

… ruchu prywatnych pojazdów mechanicznych, samochodów kempingowych, przyczep kempingowych i bagażowych oraz czasowego przywozu przedmiotów związanych z dziedzinami pokrewnymi do turystyki; państwa członkowskie powinny zezwalać w ramach procedur granicznych przywozu czasowego, na wolny od wszelkich ceł importowych i podatków wwóz przedmiotów osobistego użytku posiadanych przy sobie lub w bagażu włączając…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz