Układy współrzędnych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Układy współrzędnych-opracowanie - strona 1 Układy współrzędnych-opracowanie - strona 2 Układy współrzędnych-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

KARTOGRAFIA ELIPSOIDY OBROTOWEJ
o
o
Przy tworzeniu map wielkoskalowych (mianownik skali

(…)

…:
a)
jednoetapowo:
ELIPSOIDA →
PŁASZCZYZNA
bezpośrednie odwzorowanie elipsoidy na płaszczyznę,
analogiczne zasady konstruowania odwzorowań co dla kuli,
wykorzystywane są wzory na długość łuku południka i równoleŜnika oraz średni
promień krzywizny ziemi dla elipsoidy;
b)
dwuetapowo, tzw. odwzorowanie podwójne:
ELIPSOIDA →
KULA →
PŁASZCZYZNA
pierwszy etap: odwzorowanie elipsoidy na kulę według róŜnych metod, np…
…,
⇒ długość geodezyjna L przechodzi bez zmian w długość sferyczną λ,
b) wiernokątne odwzorowanie walcowe poprzeczne (Mercatora) wąskiego pasa
południkowego sfery na płaszczyznę (walec styczny w południku, który jest
południkiem środkowym odwzorowania Gaussa-Krügera),
c) wiernokątne przekształcenie płaszczyzny odwzorowania Mercatora w płaszczyznę
Gaussa-Krügera, przy wykorzystaniu szeregów trygonometrycznych…
…,
skala długości dla wszystkich południków osiowych wynosi: m0 = 0.999923
(zniekształcenia długości wynoszą od -7,7 cm/km na południku osiowym do
ok. +7 cm/km na styku sąsiednich stref),
aktualny układ współrzędnych mapy zasadniczej, pełne współrzędne określa się
według wzorów: x2000 = m0 ⋅ xGK ,
y2000 = cecha ⋅1000000 + m0 ⋅ yGK + 500000 .
UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH 1965
składa się z pięciu stref:
1965/1, 1965…

200
Rzeszów
str. 4/5
zasada odwzorowania południka środkowego (dla stref 1-4) przechodzącego przez
punkt główny: łuk ∆s x rozciągany jest na sferze stycznej do elipsoidy w punkcie
głównym (o promieniu R0 ) a następnie jest stosowany rzut stereograficzny
i skalowanie,
Odwzorowanie
południka
środkowego
Płaszczyzna
odwzorowania
y1965
x1965
Elipsoida
Po
Rs
x = 2 Rs tg (∆s x / 2 Rs )
∆sx
Rs
Rs = RM
B0
s0
x1965 = m0 x + x0
Punkt główny
m0=0,9998
∆sx/Rs
L0
∆sx/2Rs
Sfera
W kierunku prostopadłym y:
y = 2 Rs tg (∆s y / 2 Rs )
y1965 = m0 y + y0
piąta strefa to odwzorowanie Gaussa-Krügera o skali na południku środkowym
m0 = 0.999983 ,
w kaŜdej strefie początek układu współrzędnych został przesunięty i posiada pewne
określone współrzędne,
przejściowo (do końca 2009 r.) funkcjonuje jako układ współrzędnych mapy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz