Poland

Uczelnie, Szkoły wyższe województwo śląskie

W województwie śląskim funkcjonuje 11 działających uczelni publicznych oraz 32 działające uczelnie niepubliczne. Liczba studentów w 2012 roku wynosiła ponad 150 tysięcy osób. 113 tysięcy z nich to studenci wyższych szkół publicznych natomiast 37 tysięcy to osoby studiujące na uczelniach niepublicznych. Całkowita liczba absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz magisterskich wynosiła ponad 46 tysięcy osób. Najpopularniejszą uczelnią został Uniwersytet Śląski w Katowicach z liczbą studentów wynoszącą ponad 29 tysięcy osób.

Uczelnie: