śląskie

Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej jest wyższą szkołą niepubliczną. Adres głównego budynku to ulica Modrzewskiego 12. Uczelnia została założona w 1997 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.wsa.bielsko.pl. W Wyższej Szkole Administracji funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Administracji, Wydział Fizjoterapii, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz Wydział Studiów Międzynarodowych.

Kierunki: