śląskie

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest wyższą szkołą publiczną. Adres głównego budynku to ulica 1 Maja 50. Uczelnia została założona w 1936 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.ue.katowice.pl. Na Uniwersytecie Ekonomicznym funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Ekonomii, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Wydział Informatyki i Komunikacji oraz Wydział Zarządzania.

Zobacz najpopularniejsze notatki z Uniwersytecie Ekonomicznym

Kierunki: