śląskie

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach jest wyższą szkołą niepubliczną. Adres głównego budynku to ulica Rolna 43. Uczelnia została założona w 2003 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.wst.pl. Na Wyższej Szkole Technicznej funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych, Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii oraz Wydział Nauk Humanistycznych i Zarządzania.

Zobacz najpopularniejsze notatki z Wyższej Szkole Technicznej

Kierunki: