śląskie

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu jest wyższą szkołą niepubliczną. Adres głównego budynku to ulica Kilińskiego 43. Uczelnia została założona w 1997 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.humanitas.edu.pl. W Wyższej Humanitas funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Administracji i Zarządzania, Wydział Nauk Humanistycznych oraz Wydział Zamiejscowy w Vsetinie (Czechy).

Zobacz najpopularniejsze notatki z Wyższej Humanitas

Kierunki: