śląskie

Akademia Polonijna w Częstochowie

Akademia Polonijna w Częstochowie jest wyższą szkołą niepubliczną. Adres głównego budynku to ulica Pułaskiego 4/6. Uczelnia została założona w 1992 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.ap.edu.pl. Na Akademii Polonijnej funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Interdyscyplinarny.

Zobacz najpopularniejsze notatki z Akademii Polonijnej

Kierunki: