śląskie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu jest wyższą szkołą publiczną. Adres głównego budynku to ulica Juliusza Słowackiego 55. Uczelnia została założona w 2002 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.pwsz.raciborz.edu.pl. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej funkcjonują takie jednostki jak: Instytut Architektury i Urbanistyki, Instytut Kultury Fizycznej, Instytut Neofilologii, Instytut Studiów Edukacyjnych, Instytut Studiów Społecznych, Instytut Sztuki, Instytut Techniki i Architektury oraz Instytut Techniki i Matematyki.

Zobacz najpopularniejsze notatki z Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej

Kierunki: