śląskie

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej jest wyższą szkołą niepubliczną. Adres głównego budynku to ulica gen. Wł. Sikorskiego 4 i 4C. Uczelnia została założona w 1997 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.wseh.pl. W Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej funkcjonują takie jednostki jak: Kolegium Nauk Humanistycznych i Społecznych.