śląskie

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska jest wyższą szkołą publiczną. Adres głównego budynku to ulica J.H. Dąbrowskiego 69. Uczelnia została założona w 1949 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.pcz.pl. Na Politechnice Częstochowskiej funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Budownictwa, Wydział Elektryczny, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii oraz Wydział Zarządzania.

Zobacz najpopularniejsze notatki z Politechnice Częstochowskiej

Kierunki: