śląskie

Wyższa Szkoła Inżynierii Bezpieczeństwa i Ekologii w Sosnowcu

Wyższa Szkoła Inżynierii Bezpieczeństwa i Ekologii w Sosnowcu jest wyższą szkołą niepubliczną. Adres głównego budynku to ulica Wojska Polskiego 6. Uczelnia została założona w 2004 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.wsibie.edu.pl. Na Wyższej Szkole Inżynierii Bezpieczeństwa i Ekologii funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Ekologii, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa.

Kierunki: