śląskie

Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie jest wyższą szkołą niepubliczną. Adres głównego budynku to ulica Nadrzeczna 7. Uczelnia została założona w 1996 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.wsl.edu.pl. Na Wyższej Szkole Lingwistycznej funkcjonują takie jednostki jak: Instytut Neofilologii oraz Instytut Pedagogiki.

Kierunki: