Ubezpieczenia - wykład 3

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1309
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ubezpieczenia - wykład 3 - strona 1 Ubezpieczenia - wykład 3 - strona 2 Ubezpieczenia - wykład 3 - strona 3

Fragment notatki:

składka ubezpieczeniowa (contribution) -składka zależna od statusu materialnego
składka w znaczeniu aktuarialnym - zależy od poziomu wnoszonego ryzyka
Wykład 4 marca - notatki ręczne
Wykład 11 marca
Składka ubezpieczeniowa  składka „ubezpieczeniowa”
(Premium) (contribution) - bardziej wkład niż składka
Ubezpieczający zachowanie ostrożnościowe
przestępczość ubezpieczeniowa
składka zdarzenie losowe
zakład ubezpieczeń przewaga ubezpieczeniowa
prewencja: techniczno-ubezpieczeniowa; finansowa
prewencja finansowa: ZU finansowo partycypuje w przedsięwzięciu prewencji (np. dofinansowanie walów przeciwpowodziowych)
Czy umowa o ubezpieczenie jest wzajemna (ekwiwalentna)?
Obie strony świadczą świadczenia (jedna strona zapewnia bezpieczeństwo, druga świadczenia)
Na czym zarabia zakład ubezpieczeń?
Nie na tym, że w danym roku szkodowość okazała się niższa, bo za rok może być wyższa
Na czym zależy zakładowi ubezpieczeń?
-powinno być nie więcej zdarzeń niż zostało przyjęte w procesie szkodowości
- trwałe obniżenie szkodowości
Zachowania ostrożnościowe:
- są wkalkulowane w szkodowość
- można na nią wpływać przez działania prewencyjne: finansowe, techniczno-ubezpieczeniowe
Fundusz prewencyjny tworzony z 1% funduszu składki
Prewencja techniczno-ubezpieczeniowa:
bonus (malus):
 zniżka za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia
 kara za zbyt szkodowy przebieg ubezpieczenia (wyższa składka)
Obecnie nie podwyższa się składki, ale odbiera się zniżki
Udział własny - udział Premium
Np. 20% jeśli dojdzie do zniszczenia samochodu z własnej winy, partycypacja w pokryciu szkody do 20%
Ci, co mają autocasco, częściej uczestniczą w kolizji
Udział własny  franczyza integralna
- wpisuje się tu kwotę, dla której nie rozpatruje się szkody (np. koszt leczenia poza granicami kraju -
franczyza = 19$; wizyta u lekarza = 20$ - brak odszkodowania)
Przestępczość ubezpieczeniowa:
- pod względem kwot - pracownicy zakładów ubezpieczeniowych
- pod względem ilości - inne
Ubezpieczający podlega obowiązkowi minimalizacji straty (nawet jeżeli trzeba ponieść koszty z tym związane; np. wezwanie straży pożarnej)
zdarzenie losowe strata
zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do pokrycia kosztów minimalizacji strat (ZU ponosi koszty)
Obowiązek minimalizacji strat występuje także przy ubezpieczeniach osobowych; Koszt minimalizacji do 20% pokrywa ZU.
Ubezpieczający - procedury likwidacji straty (terminowe zgłoszenie strat i ich udokumentowanie); po ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz