Tworzenie wiedzy w pedagogice empirycznej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tworzenie wiedzy w pedagogice empirycznej-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

TWORZENIE WIEDZY W PEDAGOGICE EMPIRYCZNEJ
(J. Gnitecki)
PEDAGOGIKA OGOLNA W KONCEPCJI GNITECKIEGO:
●pedagogika empiryczna (fakty dane - coś istniejącego obecnie, aktualnie rzeczywiste) ●pedagogika prakseologiczna (fakty zadane - nieistniejące obecnie, są tworzone i mają dopiero zaistnieć) ●pedagogika hermeneutyczna (fakty dane i zadane - stara się zinterpretować sens wprowadzenia danych i obecnie istniejących faktów).
TYPOLOGIE ZADAŃ PEDAGOGICZNYCH:
1)Badania (typologia autorstwa Gniteckiego) ●empiryczne (opis i wyjaśnienie faktów danych oraz wyprowadzanie twierdzeń empirycznych) ●prakseologiczne (cechuje je przepis, czyli predeskrypcja, i funkcje - opisowa projekcja faktów zadanych oraz wyprowadzanie faktów prakseologicznych) ●hermeneutyczne (cechuje je interpretacja i wartościowanie faktów danych i zadanych oraz wyprowadzanie twierdzeń hermeneutycznych) Interpretacja i wartościowanie rozumiane na 2 sposoby ●bardziej filozoficzny: próba wykazania zmian i stanów rzeczy w wychowaniu ●wyrafinowana interpretacja statystyczna.
2)INNE TYPOLOGIE ●badania opisowe - deskrypcyjne (zbliżone do badań empirycznych w odniesieniu do opisu faktów) ●badania diagnostyczne (ustalenie istniejącego stanu rzeczy, np. metoda monograficzna - opis + diagnoza; rozumiane szerzej jako ustalanie przyczyny owego stanu rzeczy oraz podjęcie działań naprawczych) ●badania weryfikacyjne (w szerszym znaczeniu: eksperymentalne lub nieeksperymentalne sprawdzenie prawdziwości przyjętych twierdzeń; badania sprawozdawcze; badania innowacyjne / projektujące) ●badania korelujące (czynność badawcza polegająca na wyznaczeniu współzmienności zjawisk, czynnik różnicujący tj. powodujący zmianę, ulegający zmianie; 2 zmienne: niezależna i zależna; zmiana zmiennej zależnej powoduje zmianę zmiennej niezależnej, ale na odwrót to nie zachodzi!) ●badania ex post facto (wprowadził je J. Brzeziński; są to badania po zaistnieniu danego faktu; to czynność badawcza polegająca na identyfikacji zmiennych niezależnych, które zadziałały uprzednio na zmienną zależną oraz ustalenie istotności ich wpływu) ●badania eksperymentalne (uważane są za najdoskonalszy rodzaj badań; to czynność badawcza polegająca na intencjonalnym wprowadzeniu do procesu edukacji jednego lub kilku czynników i obserwowaniu zmian powstałych w jednostce pod jego lub ich wpływem) ●Badania ewaluacyjne - polegające na ocenianiu pewnych projektów (polegają na pomiarze i ocenie wartości projektów edukacji) ●Badania podłużne / longitudinalne (przeprowadzane przez Z. Kwiecińskiego; badania postaw młodzieży wiejskiej; systematyczne badania tych samych osób przez pewien czas) ●Badania poprzeczne / jednorazowe (w danym momencie czasowym badamy poszczególne grupy wiekowe) ●Badania refleksyjne (łączenie badań podłużnych i poprzecznych) ●Badania ewaluacyjne formatywne (badanie projektów edukacyjnych w trakcie ich realizacji, np. na zlecenie ministrów edukacji) ●Badanie ewaluacyjne sumatywne (badanie końcowego, globalnego efektu związanego z wprowadzeniem i realizacją projektów edukacyjnych.

(…)

… edukacyjnych w trakcie ich realizacji, np. na zlecenie ministrów edukacji) ●Badanie ewaluacyjne sumatywne (badanie końcowego, globalnego efektu związanego z wprowadzeniem i realizacją projektów edukacyjnych. To intencjonalne zamierzenie = zmienna niezależna.
Zmienna w wychowaniu = zmienna zależna.
Zasada randomizacji losowy wybór osób do: 1) losowy dobór próby, 2) grupy eksperymentalnej i kontrolnej.
Podwójna randomizacja wyróżnił ją Brzeziński.
ZMIENNE NIEZALEŻNE:
główne (to te czynniki, które poddane są manipulacji przez badacza; może on kontrolować / ustalać wartość tej zmiennej);
oboczne (to czynniki, które badacz powinien kontrolować).
Zmienne zakłócające czynniki deformujące przebieg procesu badawczego (wypaczające wyniki badania).

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz