Trybunał Obrachunkowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Trybunał Obrachunkowy - strona 1 Trybunał Obrachunkowy - strona 2

Fragment notatki:

Trybunal Obrachunkowy Informacje ogólne: Działa na podstawie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, regulaminu wewnętrznego
Ma siedzibę w Luksemburgu Jest to organ kontroli finansowej Skład Trybunału Obrachunkowego: W skład Trybunału Obrachunkowego wchodzi po jednym obywatelu z każdego państwa członkowskiego UE zajmujący lub mogący zajmować w swym kraju stanowisko w organach kontroli zewnętrznej. Kadencja członków TO trwa 6 lat, a ich mandaty mogą być odnawialne.
Każde z państw członkowskich proponuje swojego kandydata i tak utworzona lista propozycji kandydata z każdego państwa przyjmowana jest przez Radę Unii Europejskiej większością kwalifikowaną po konsultacji z Parlamentem Europejskim Funkcja członka TO kończy się w przypadku końca kadencji, śmierci, rezygnacji lub dymisji. Dymisja członka TO orzekana jest przez Trybunał Sprawiedliwości na żądanie TO (który podejmuje decyzje o wszczęciu procedury dymisji 4/5 głosów członków TO)
Członkowie są niezależni W czasie pełnienia funkcji członkowie TO nie mogą wykonywać żadnej zarobkowej i niezarobkowej działalności zawodowej. Struktura wewnętrzna: Prezes Trybunału Obrachunkowego wybierany jest na 3 lata, a jego mandat jest odnawialny. Do jego funkcji należy zwoływanie, przewodniczenie posiedzeniom, kierowanie przebiegiem posiedzeń, zapewnianie prawidłowego funkcjonowania różnych działów Trybunału Obrachunkowego, reprezentowanie TO na zewnątrz, wybieranie osoby reprezentującej Trybunał w sprawach spornych.
Grupy kontroli składają się z członków przydzielonych do nich przez prezesa. Ich zadaniem jest przygotowywanie przyjęcia przez Trybunał Obrachunkowy dokumentów z zakresu kontroli.
Komitety odpowiedzialne są za wszystko co pozostaje poza zainteresowaniem grup kontroli. Sekretarz generalny ponosi odpowiedzialność przed Trybunałem Obrachunkowym i jest zobowiązany do zdawania relacji i sprawozdań ze swojej działalności. Sekretarz odpowiada za sekretariat Trybunału. Funkcje Trybunału Obrachunkowego: Kontrolowanie rachunków dochodów i wydatków UE, ich legalność i prawidłowe rozporządzanie Kontrolowanie rachunków dochodów i wydatków wszystkich organów utworzonych przez UE
Pomaganie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej w funkcji kontrolnej w zakresie wykonywania budżetu Przedkładanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej poświadczeń wiarygodności rachunków Sporządzanie corocznego sprawozdania dotyczącego całego roku budżetowego ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz