Tryb ogłaszania aktów - omówienie (I sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tryb ogłaszania aktów - omówienie (I sem) - strona 1

Fragment notatki:

TRYB OGŁASZANIA AKTÓW
Podstawą do ogłoszenia aktu normatywnego lub innego aktu prawnego jest:
-akt w formie dokumentu elektronicznego opatrzony przez upoważniony do wydania aktu organ bezpiecznym podpisem elektronicznym
-weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, zwanym dalej „bezpieczny,m podpisem elektronicznym”
TRYB OGŁASZANIA AKTÓW
Podstawą do ogłoszenia aktu prawnego w Monitorze Polskim B jest:
-oryginał tego aktu
-podpisany przez upoważniony do jego wydania organ
-opatrzony pieczęcią urzędową tego organu
Podstawą do ogłoszenia orzeczenia jest:
-odpis w formie dokumentu elektronicznego -który w swojej treści zawiera poświadczenie o zgodności z oryginałem
-jest opatrzony przez osobę upoważnioną do sporządzenia odpisu orzeczenia bezpiecznym podpisem elektronicznym
-a także odpis tego orzeczenia w postaci papierowej
Podstawa do ogłoszenia:
-aktów prawnych dotyczących: ważności wybory prezydenta RP, wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz ważności referendum ogólnokrajowego, w tym referendum zatwierdzającego zmianę konstytucji
-uchwał i obwieszczeń Państwowej Komisji Wyborczej oraz protokołów terytorialnych do spraw referendum
jest:
-odpis w formie dokumentu elektronicznego
-który w swojej treści zawiera poświadczenie zgodności z oryginałem
-jest opatrzony pieczęcią przez osobę upoważnioną
W przypadku braku możliwości ogłoszenia aktu prawnego w postaci elektronicznej z powodu nadzwyczajnych okoliczności, organ wydający dziennik urzędowy ogłasza go w postaci papierowej do czasu ustąpienia tych okoliczności.
Podstawą do ogłoszenia może być at prawny w postaci papierowej, podpisany przez upoważniony do jego wydania organ i opatrzony pieczęcią urzędową tego organu.
Dniem ogłoszenia aktu prawnego jest dzień udostępnienie dziennika w sposób.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz