Tranzystory jednozłączowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tranzystory jednozłączowy  - strona 1 Tranzystory jednozłączowy  - strona 2 Tranzystory jednozłączowy  - strona 3

Fragment notatki:

TRANZYSTOR JEDNOZŁĄCZOWY Tranzystor polaryzuje się w następujący sposób:
Do bazy drugiej doprowadza się wyższy potencjał niż do bazy pierwszej.
Złącze emiter-baza pierwsza polaryzuje się w kierunku przewodzenia.
a) b)
c)
Rys. 8.2. Tranzystor jednozłączowy. a) budowa, b) symbol graficzny, c) oznaczenia napięcia i prądów. Tranzystor jednozłączowy zwany również jest diodą o dwóch bazach ( rys. 8.2 ) zawiera złącze p-n , utworzone przez umieszczenie małego pręcika z materiału typu p wewnątrz bryłki z materiału typu n . W jednym z rodzajów konstrukcji, do bryłki materiału n dopasowane są dwa metalowe doprowadzenia, zwane bazami. W miejscach doprowadzenia nie występują złącza p-n .
Elektroda B 1 jest punktem odniesienia dla całego układu. Między elektrodami B 1 i B 2 występuje rezystancja międzybazowa , której wartość w warunkach rozwarcia obwodu emitera jest rzędu kilku tysięcy omów. Po doprowadzeniu do B 2 napięcia dodatniego, w obszarze materiału n pomiędzy B 2 i B 1 wytwarza się równomiernie rozłożony spadek napięcia. W miejscu umieszczenia emitera E napięcie względem elektrody B 1 jest określoną częścią napięcia międzybazowego i wynosi  U BB . Współczynnik  nazywa się współczynnikiem podziału napięcia . Jego wartość wynosi zazwyczaj od 0,5 do 0,8.
Gdy napięcie emitera U E jest mniejsze niż (  U BB + U D ), złącze p-n między emiterem a bryłką polaryzowane jest w kierunku zaporowym. U D oznacza potencjał dyfuzyjny złącza. W przypadku złącza krzemowego jest on rzędu 0,7 V. Gdy napięcie jest większe niż (  U BB + U D ), złącze polaryzowane jest w kierunku przewodzenia. Gdy złącze jest spolaryzowane zaporowo, prąd emitera I E jest pomijalnie mały. Natomiast gdy złącze zostanie spolaryzowane w kierunku przewodzenia, prąd emitera osiąga duże wartości. Prąd emitera powoduje wprowadzenie do obszaru n bazy nośników dziurowych. Dziury te zmniejszają rezystancję materiału typu n , co umożliwia przepływ dużego prądu w obwodzie międzybazowym. Jednoczesne występowanie dziur i elektronów w obszarze bazy między emiterem a bazą B 1 gwałtownie zmniejsza spadek napięcia na tej części obszaru bazy. W związku z tym, prąd emitera gwałtownie rośnie, a charakterystyka U E (I E ) wykazuje zakres oporności ujemnej. Przebieg charakterystyki U E (I E ) dla przypadku idealnego przedstawiono na rysunku 8.3a. Punkt, w którym dioda włącza się

(…)

…;
rezystancja międzybazowa (rB1 + rB2);
napięcie nasycenia (napięcie emiter-baza pierwsza, przy maksymalnym prądzie emitera);
prąd doliny;
prąd szczytu.
Tranzystory jednozłączowe używa się do budowy przerzutników astabilnych, bistabilnych i monostabilnych.
E
B2
B1
B2
B1
n
p
p
UBB lub UB1B2
IB2
IE
UE
UE
UP
UV
UES
IV
IP
IE
0

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz