Test 2 z 4- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Test 2 z 4- opracowanie - strona 1 Test 2 z 4- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

12. Filozofię polityczną odróżnia od filozofii społecznej
badany przedmiot
założenie o szczególnej wadze wymiaru politycznego społeczeństwa
metodologia
charakter postulatywny i wartościujący
13.„Wolność nowożytnych” to wg B. Constanta
realizuje się w sferze dyskusji publicznej
to możliwość wpływania na decyzje polityczne
to niepodległość państwa
realizuje się głównie w sferze prywatnej
14.Głównym zagrożeniem dla wolności jednostki jest zdaniem J. S. Milla
nieograniczona władza państwa/władza absolutna
nadmierny wpływ Kościoła
despotyzm opinii publicznej/tyrania miernot
zniewolenie przez popędy i nałogi
15.Pesymizm historiozoficzny to pogląd głoszący, że
dzieje ludzkości są regresem
dzieje ludzkości są postępem
człowiek jest z natury raczej zły niż dobry
człowiek jest z natury raczej dobry niż zły 16.Tradycję wg E. Burke'a należy szanować
ponieważ jest wartością samą w sobie
ponieważ zawiera boże przykazania
z racji nagromadzonej w niej mądrości minionych pokoleń
ponieważ pozwala utrzymać porządek w państwie
17.Wspólnoty konstytutywne w myśli komunitarystycznej to
wspólnoty, które konstytuują się na mocy umowy społecznej
wspólnoty religijne
wspólnoty, które konstytuują tożsamość swych członków
wspólnoty polityczne, których ustrój zapisany jest w konstytucji
18.Gwarantem wiecznego pokoju wg I. Kanta był(a)by
federacja republik
organizacja zrzeszająca wszystkie państwa
rząd światowy
świat bez państw
19.Państwo zdaniem anarchistów
jest niezbędne, ale jego władza musi być ograniczona
jest złem niezależnie od ustroju
powinno przejść w ręce proletariatu
jest dobrem najwyższym
20.J. J. Rousseau był
pesymistą antropologicznym i optymistą historiozoficznym
optymistą antropologicznym i historiozoficznym
optymistą antropologicznym i pesymistą historiozoficznym
pesymistą antropologicznym i historiozoficznym
21.Wg. św. Tomasza z Akwinu władza świecka
powinna być sprawowana przez duchownych
decyduje o tym, jaką religię poddani wyznają
stoi ponad władzą duchową
ma pewną autonomię w zakresie celów doczesnych ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz