Termin, miejsce, forma wypłaty wynagrodzenia - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 385
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Termin, miejsce, forma wypłaty wynagrodzenia - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Termin, miejsce, forma wypłaty wynagrodzenia (określenie terminu, miejsca i formy wypłaty). a) Termin wypłaty wynagrodzenia: winno być wypłacane co najmniej raz w m-cu w z góry ustalonym terminie. Terminy te winny być ustalane w przepisach płacowych, a jeżeli takie nie obowiązują pracodawca powinien określić termin w obwieszczeniu i zawiadomić o tym terminie pracowników na piśmie. Wynagrodzenie winno być wypłacane z dołu niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później niż w ciągu 10 dni następnego m-ca kalendarzowego. Składniki za okresy dłuższe niż m-c wypłaca się w terminach określonych w przepisach P.P.
b) Miejsce - pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w stałym określonym w przepisach płacowych miejscu.
c) Forma - co do zasady wynagrodzenie winno być wypłacane w formie pieniężnej. Przepisy płacowe przewidują możliwości wypłacenia świadczeń rzeczowych (deputatów). Forma pieniężna może oznaczać formę gotówkową lub bezgotówkową. Zasadą jest iż wynagrodzenie winno być wypłacane do rąk pracownika. Jeżeli pracownik wyrazi zgodę na piśmie albo stanowi tak układ zbiorowy, wynagrodzenie może być wypłacane w inny sposób, np. w formie przelewu. d) sankcje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku zapłaty wynagrodzenia: obowiązek naprawienia szkody, również obowiązek zapłaty odsetek. Niewykonanie tego obowiązku może mieć postać wykroczenia a nawet przestępstwa jeżeli działanie sprawcy miało charakter złośliwy, uporczywy. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz