Teoria organizacji i zarządzania - Opracowanie wykładów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria organizacji i zarządzania - Opracowanie wykładów - strona 1 Teoria organizacji i zarządzania - Opracowanie wykładów - strona 2 Teoria organizacji i zarządzania - Opracowanie wykładów - strona 3

Fragment notatki:

PODSTAWOWE POJĘCIA NAUKI ZARZĄDZANIA
WYKŁAD1:
1. Definicje organizacji
Organizacja to jakakolwiek wyodrębniona dostatecznie z otoczenia całość ludzkiego działania skierowana na osiąganie jednego lub więcej celów. Cel lub cele są nieodłączną cechą każdej organizacji. Na sposób zorganizowania danej organizacji składają się jej części wyodrębniane w rozmaiły sposób (np. zasoby ludzkie i rzeczowe, podmioty, przedmioty, wymiary przestrzenne i czasowe działania, stosunki miedzy ludźmi, powiązania materialne i duchowe itp.
Definicja organizacji wg. J. Zieleniewskiego brzmi:
Organizacja jest to całość której składniki współczyniają się do powodzenia całości; organizacja rozumiana jest tu jako cecha, czyli atrybut ludzkiego działania
Grupa ludzi, którzy współpracują ze sobą w sposób uporządkowany i skoordynowany, aby osiągnąć pewien zestaw celów
Rozumienie organizacji:
w znaczeniu rzeczowym: jest to jakiekolwiek zorganizowane działanie ludzkie, czyli do powodzenia całości.
w znaczeniu czynnościowym: proces organizowania, inaczej proces tworzenia organizacji w znaczeniu rzeczowym
w znaczeniu atrybutowym: na określenie sposobu zorganizowania wyodrębnionej z otoczenia, ale równocześnie powiązanej z nim celowej całości działania ludzkiego, czyli na oznaczenie struktury organizacyjnej tego działania obejmującej rodzaje części i rodzaje działanie charakteryzujące się celowym sposobem zorganizowania (mającego cechy organizacji); pojęcie organizacji interpretowane jest jako rzecz obiektywnie i empirycznie istniejąca.
Podstawowe cechy organizacji:
• celowość, czyli nastawienie organizacji na osiąganie jednego lub więcej celów
• sposób zorganizowania, czyli celowe połączenie składników ludzkich, rzeczowych. czasowych i przestrzennych, dające w efekcie strukturę (budowę) organizacyjną całości
• wyodrębnienie z otoczenia, a jednocześnie powiązanie z nim przez cel lub cele i sposób zorganizowania
• poddanie kierowaniu, czyli oddziaływaniu zmierzającemu do osiągnięcia celu lub celów działania
Elementy organizacji:
Ludzie:ich motywacja, przyzwyczajenia, postawy, kwalifikacje, umiejętności, zdolność douczenia się, energia, stosunki międzyludzkie
Zasoby materialne: budy7nki, maszyny, urządzenia, środki transportu, linie produkcyjne, produkty, półfabrykaty, zapasy
Zasoby niematerialnezgromadzone informacje, know-how, patenty, prawa autorskie, wzory użytkowe
Elementy organizacji:
Struktury nieformalne: cele i zadania strategiczne, operacyjne i taktyczne, cele i zadania realizowane na poszczególnych stanowiskach pracy
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz