Techniki wpływu społecznego pytania i odpowiedzi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2576
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Techniki wpływu społecznego pytania i odpowiedzi - strona 1 Techniki wpływu społecznego pytania i odpowiedzi - strona 2 Techniki wpływu społecznego pytania i odpowiedzi - strona 3

Fragment notatki:


Kiedy technika "drzwi zatrzaśniętych przed nosem" nie jest skuteczna? Przestaje być skuteczna wtedy, gdy prośbę wstępną i właściwą formułują dwie różne osoby.
Co mówi teoria autopercepcji i kto jest jej autorem? Daryl Bem
Podstawowym założeniem teorii jest twierdzenie, że podczas poznawania siebie ludzie dokonują takich samych zabiegów jak przy poznawaniu (rozumieniu) innych ludzi - poprzez obserwowanie i wnioskowanie z tych obserwacji. Czyli: ludzie są weseli, bo się śmieją, nie: śmieją się bo są weseli
Kiedy technika stopy w drzwiach jest najbardziej efektywna? Kiedy obie prośby dotyczą tej samej kwestii i mają podobny charakter (+ masa innych czynników, typu odpowiedni odstęp czasowy między prośbami i takie tam stożki :))
Jakie było pierwsze badanie dotyczące techniki "stopy w drzwiach"? Pionierskim badaniem był eksperyment Jonathana Freedmana i Scotta Frasera (1966). Uczestniczkami były gospodynie domowe.
-grupa kontrolna - do gospodyń dzwoniono i proszono o zgodę na wizytę kilku mężczyzn w celu spisania artykułów codziennego użytku (22% zgody)
-grupa eksperymentalna - dzwoniono i proszono i udział w krótkim wywiadzie telefonicznym dot. zachowań konsumenckich i zadawano 8 pytań. Więszkość kobiet się zgodziła i odpowiedziała na wszystkie pytania. Po kilku dniach dzwoniono i proszono o zgodę na wizytę kilku mężczyzn w celu spisania artykułów codziennego użytku. Zgodę wyraziło 53% gospodyń.
-grupa eksp.2 - telefonicznie wylosowane gospodynie domowe proszono o udzielenie krótkiego wywiadu. Po uzyskaniu zgody, mówiono, że to tylko wstępna rejestracja, a wywiad zostanie przeprowadzony w terminie późniejszym. Następnie telefon o wizycie meżczyzn - zgoda 33%
-grupa eksp.3 - eksperymentator informował o powstaniu organizacji zajmującej się zachowaniami konsumenckimi oraz wyjaśniał, że chciałby, aby jego rozmówczyni miała tego świadomość. Kolejny telefon związany z wizytą mężczyzn - zgoda 28%
Omów eksperyment, w którym autopercepcja była blokowana w warunkach poczucia ograniczonej wolności podmiotu. Kto jest autorem? Autorzy : William DeJong i Lisa Musilli (1982)
Eksperyment : W ich eksperymencie pierwsza, wstępna prośba formułowana była przez młodą kobietę pukającą do drzwi mieszkańców Pało Alto w Kalifornii. W pewnych warunkach eksperymentalnych kobieta ta była w pełni zdrowa, w innych - niepełnosprawna.
Autorzy wyszli z założenia, że pomaganie osobie niepełnosprawnej wiąże się z istnieniem specyficznej presji zewnętrznej (ograniczenie wolności badanych, są zmuszeni do określonego zachowania) Ludzie spostrzegają to bowiem jako obowiązek wynikający z normy politycznej poprawności, i uważają, że gdyby nie spełnili prośby formułowanej przez taką osobę, okazaliby się pozbawieni empatii.


(…)

… zgodziło się 57% badanych.
Wymień nazwiska dwóch osób, które jako pierwsze przeprowadziły badania eksperymentalne poświęcone technikom wpływu społecznego.
Jonathan Freedman i Scott Fraser
Opisz krótko model pamięciowej dostępności informacji.
Autor: Tybout i wsp. Podmiot, wobec którego stosuje się technikę sekwencyjną, bierze pod uwagę dwa rodzaje informacji, gdy podejmuje decyzję o ewentualnej akceptacji…
… o rozmowę na temat parkingu dla małych samochodów
Jakie wg autora są trzy podstawowe mechanizmy skuteczności techniki "drzwi zatrzaśniętych przed nosem"?
1. Reguła wzajemności - konkretyzująca się w tym przypadku do zasady wzajemności ustępstw,
2. Poczucie winy - które pojawia się po odrzuceniu pierwszej prośby, a może być zredukowane lub wręcz usunięte spełnieniem prośby następnej,
3. Wzrost…
… przed zastosowaniem techniki poszczególne grupy osób badanych będą pracować nad zadaniami, które w różnicowanym stopniu ograniczą zasoby poznawcze, to powinno znaleźć to odzwierciedlenie w zróżnicowanej skuteczności techniki w poszczególnych warunkach.
Jak to sprawdził? Eksperyment:
1. Łatwiejsza i trudniejsza wersja testu uwagi DIVA
2. duża prośba - 2-miesięczny udział w akcji rozdawania ulotek na rzecz domu pomocy
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz