Techniki oceny funkcjonowania komórek - test uwalniania histaminy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Techniki oceny funkcjonowania komórek - test uwalniania histaminy - strona 1 Techniki oceny funkcjonowania komórek - test uwalniania histaminy - strona 2

Fragment notatki:

TEST UWALNIANIA HISTAMINY
HISTAMINA (β-imidazoloetyloamina) - jeden z najważniejszych preformowanych mediatorów procesów zapalnych o udokumentowanym znaczeniu w reakcjach alergicznych; zmagazynowana jest w ziarnach mastocytów i bazofilów (u człowieka w stężeniu 1 pg/kom.); uwalniana podczas reakcji immunologicznej z udziałem przeciwciał klasy IgE i swoistego alergenu/antygenu; w wyniku aktywacji tych komórek (poprzez związanie alergenu - za pomocą receptora FcεRI obecnego na powierzchni komórek - z przeciwciałami klasy IgE), dochodzi do procesu degranulacji i uwolnienia tego mediatora o bardzo silnych właściwościach anafilaktycznych (skurcz mięśni gładkich, rozszerzenie naczyń krwionośnych, obkurczenie komórek śródbłonka-wzrost przepuszczalności naczyń, stymulacja sekrecji szeregu cytokin, w tym wielu cytokin prozapalnych)
zastosowanie: rozpoznawanie czynnika uczulającego i ocena stanu podatności bazofilów na degranulację (określenie stopnia uwolnienia tego mediatora z bazofilów pod wpływem swoistego antygenu/alergenu lub nieswoistego czynnika degranulującego in vitro), badania naukowe (badanie poziomu stężenia histaminy w płynach ustrojowych - np. popłuczynach nosowych, BAL-u, surowicy krwi i in.)
najpopularniejsze metody:
fluorymetryczna - zasadą jest ekstrakcja histaminy z komórek pod wpływem uczulającego alergenu (reakcja właściwa) lub innego degranulatora bazofilów - np. anty-IgE, konkanawaliny A (tzw. kontrola dodatnia, mająca określić zdolność tych komórek do uwalniania histaminy), a następnie kondensacja z OPT (aldehyd orto-ftalowy) w silnie zasadowym pH; powoduje to powstanie fluoryzującego kompleksu, stabilnego w kwaśnym środowisku; nasilenie fluorescencji oceniane jest za pomocą spektrofluorymetru przy długościach fal: 360 nm dla wzbudzenia i 450 nm dla emisji; badanie każdorazowo wymaga wykonania krzywej standardowej dla histaminy, na podstawie której odczytane zostaną wartości pozwalające na określenie stopnia uwolnienia histaminy wyrażonego w procentach (istotnym warunkiem jest posiadanie spektrofluorymetru)
mikrometoda wg Nolte (HR-MM) - nowocześniejsza, czulsza i bardziej ekonomiczna; wykorzystana tu została właściwość histaminy mającej powinowactwo do włókna szklanego; metoda znalazła zastosowanie w diagnostyce atopii - także u dzieci, w nadwrażliwości polekowej i uczuleniach na pokarmy
radioenzymatyczna - metoda polega na przeniesieniu - za pomocą enzymu N-metylotransferazy - grup metylowych wyznakowanych izotopem węgla 14C z S-adenozylometioniny do niewyznakowanej histaminy; 14C-metylohistamina zostaje oddzielona od histaminy za pomocą ekstrakcji chloroformem; układem kontrolnym jest wprowadzenie do badanej próbki histaminy znakowanej trytem - 3H-histaminy; wskaźnik 14

(…)

… enzymatycznie; po dodaniu substratu, intensywność natężenia barwy jest proporcjonalna do stężenia histaminy w badanej próbce, które wyznaczane jest w oparciu o krzywą standardową (test ELISA)
przydatność diagnostyczna metody oznaczania uwalniania histaminy z bazofilów była badana u chorych na atopową astmę oskrzelową, w alergii pokarmowej, w uczuleniu na lateks, w badaniach leków, ale metoda ta nie znalazła…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz