Techniki oceny funkcjonowania komórek - test Cast-Elisa - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Techniki oceny funkcjonowania komórek - test Cast-Elisa - wykład - strona 1 Techniki oceny funkcjonowania komórek - test Cast-Elisa - wykład - strona 2

Fragment notatki:

TEST CAST-ELISA
test ten służy do oceny uwalniania leukotrienów siarczkowych syntetyzowanych w leukocytach krwi obwodowej pod wpływem swoistego alergenu lub innych czynników
istotnymi mediatorami, generowanymi w wyniku zadziałania określonego bodźca są leukotrieny (dawniej określane jako wolno reagujący czynnik anafilaksji - SRSA); łącznie z prostaglandynami, tromboksanami oraz kwasami hydroksyeikotetranowymi (HETE) należą do metabolitów kwasu arachidonowego; kwas ten uwalniany jest z fosfolipidów błony komórkowej w wyniku rozbicia wiązań estrowych tego kwasu z węglem C2 glicerolu fosfolipidów na skutek zadziałania fosfolipazy A2; leukotrieny powstają w komórkach tucznych i bazofilach, a także innych leukocytach przy udziale enzymu 5-lipooksygenazy, luźno związanego z błoną komórkową lub występującego w formie wolej w cytozolu; w wyniku zadziałania tego enzymu na kwas arachidonowy, powstaje związek 5-HPETE (kwas 5-S-hydroksy-6,8-trans-11,14-cis-eikozatetraenowy) ulegający konwersji do leukotrienu A4 (LTA4); z tego leukotrienu, pod wpływem hydrolazy LTA4, może powstawać następny - LTB4 lub pod wpływem syntetazy LTC4 - przenoszącej zredukowany glutation na węgiel C6 - leukotrien C4 (LTC4); z LTC4 powstaje LTD4, który ulega przekształceniu w leukotrien E4 - LTE4; w związku z tym, iż w cysteinie przyłączonego glutationu znajduje się atom siarki, leukotrieny C4, D4, E4 nazwane zostały leukotrienami siarczkowymi - SLTs; ponieważ SLTs są uwalniane (podobnie jak histamina i tryptaza) po aktywacji bazofilów i komórek tucznych, ich pomiar może być wykorzystany do oceny stopnia aktywacji tych komórek
zasada: w obecności niewielkiego stężenia IL-3 lub IL-5, a także GM-CSF, wyizolowane leukocyty, stymulowane in vitro, uwalniają SLTs; stężenie (wyrażane w ng/ml) w nadsączach określane jest metodą immunoenzymatyczną ELISA opartą na zastosowaniu przeciwciał o swoistości wspólnej dla LTC4, D4 i E4 oraz odnoszone do arbitralnie ustalonych klas; w odróżnieniu do testu uwalniania histaminy, w przypadku oznaczania leukotrienów nie ma potrzeby oceny spontanicznego uwalniania, ponieważ tylko stymulowane komórki generują te mediatory
przydatność diagnostyczna testu: badania wskazują na korelację testu z klinicznym uczuleniem na alergen pyłków traw i roztocza kurzu domowego oraz obecnością swoistych IgE przeciw tym alergenom; ponadto wstępne badania sugerują przydatność CAST-ELISA w diagnostyce uczulenia na pokarmy i nadwrażliwości na antybiotyki β-laktamowe.
1
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz