Strategiczna karta wyników SKW, sem IV

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strategiczna karta wyników SKW, sem IV - strona 1 Strategiczna karta wyników SKW, sem IV - strona 2

Fragment notatki:

Strategiczna Karta Wyników a budżetowanie (SKW)
Odpowiedzią na te przesłanki stała się propozycja połączenia strategicznej karty wyników (SKW) z budżetowaniem.
Wg Kaplana i Hortona integracja SKW z budżetowaniem pozwoli uniknąć typowych wad budżetowania oderwanego od strategii.
Schemat pętli
Uaktualnienie strategii:
-wyznaczenie celów
-inicjatywy strategiczne
-planowanie kroczące
Finansowanie
Testowanie, uczenie się i adpotowanie:
-testowanie rozwiązań przyczynowych
-symulacja dynamiczna
-analizy biznesowe
Test hipotez
Raportowanie:
-zamykanie pętli kontroli strategicznej
-spotkania zarządu
-odpowiedzialność
SKW a budżetowanie
Cele oraz inicjatywy strategiczne sformułowane w strategicznej karcie wyników powinny zostać przełożone na budżet przedsiębiorstwa.
W celu zapewnienia ciągłości strategii konieczne jest sprzężenie zwrotne, które polega na regularnych przeglądach strategii.
SKW poprzez wizualizację strategii powinna stanowić podstawę planowania operacyjnego, przy założeniu iż mierniki finansowe i niefinansowe są odzwierciedlone w budżetowaniu.
SKW stanowi ogniwo łączące planowanie strategiczne z planowaniem operacyjnym.
Procedura „kroku w dół” (generalnie plan 2-3 letni) / bez strategii i budżetu Strategia (3-5 lat)
|
Przełożenie strategii na SKW
|
Ustalenie celów
|
Identyfikacja inicjatyw strategicznych i wymagań zasobowych
|
Zatwierdzenie środków finansowych i kadr
|
Budżet (1 rok)
Procedura „schodzenia w dół”
przełożyć strategię na SKW, definiując strategiczne zadania i ich mierniki
ustalić ambitne cele szczegółowe (zamierzenia) w określonym momencie w przyszłości
zidentyfikować strategiczne przedsięwzięcia i inicjatywy oraz wymagania odnośnie środków do osiągnięcia ambitnych celów
określić środki finansowe i kadrę dla realizacji strategicznych zadań. Włączyć te wymagania do rocznego budżetu, który składa się z dwóch komponentów: budżetu strategicznego (zarządzanie wybranymi programami) i budżetu operacyjnego (zarządzanie wydajnością wydziałów i zakładów produkcyjnych).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz