Stosunek pracy na podstawie wyboru

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stosunek pracy na podstawie wyboru  - strona 1 Stosunek pracy na podstawie wyboru  - strona 2

Fragment notatki:

STOSUNEK PRACY NA PODSTAWIE WYBORU 1 .art.73§1 - nawiazanie stosunku pracy na podstawie wyboru „nawiązanie stosunku pracy na podstawie wyboru następuje wtedy, gdy z wyboru wynika obowiązek wykonywania pracy w charakterze pracownika”
2. obowiązek wykonywania pracy w charakterze pracownika, na podstawie wyboru wynika z przepisów szczególnych lub ze statutu
3. art.73§2- rozwiązanie stosunku pracy na podstawie wyboru „ stosunek pracy z wyboru rozwiązuje się wraz z wygaśnięciem mandatu” (upływ kadencji lub wcześniejsze pozbawienia mandatu)
4.zgodnie z art.74 pracownik pozostający w związku z wyborem na urlopie bezpłatnym ma prawo powrotu do pracy u pracodawcy, który zatrudniał go w chwili wyboru, na stanowisko równorzędne z poprzednio zajmowanym, jeśli zgłosi swój powrót w ciągu 7 dni od rozwiązania stosunku pracy z wyboru. Niedotrzymanie tego warunku powoduje wygaśnięcie stosunku pracy, chyba że nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika. W okresie bezpłatnego urlopu pracownik może korzystać tylko z tych uprawnień pracowniczych, które nie są uwarunkowane świadczeniem pracy, lecz samym pozostawaniem w stosunku pracy np. ze świadczeń socjalnych, z mieszkania zakładowego.
5.pracowników z wyboru obowiązują przepisy, które regulują prawa i obowiązki pracowników jednostki organizacyjnej, w której pracownik podjął zatrudnienie z wyboru
6. art.75 -„ pracownikowi, który nie pozostawał w związku z wyborem na urlopie bezpłatnym, przysługuje odprawa w wysokości 1 m-cznego wynagrodzenia” ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz