Stosunek pracy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stosunek pracy - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Stosunek pracy na podstawie wyboru.
      Nawiązanie stosunku pracy na podstawie wyboru następuje, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania pracy w charakterze pracownika. Nie istnieje domniemanie powstania stosunku pracy z wyboru. Nawiązuje się go z chwilą wyboru lub objęcia stanowiska, np. w przypadku, gdy wybór wymaga zatwierdzenia.       Na podstawie wyboru nawiązują się stosunki pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach samorządowych, jak również stosunki pracy z osobami na określonych stanowiskach państwowych].
      Podstawą nawiązania stosunku pracy z wyboru może być nie tylko ustawa, lecz także statut - w drodze wyboru mogą być obsadzane stanowiska w organizacjach politycznych i społecznych.
      Prawny charakter wyboru, odmienny od dwustronnego zobowiązaniowego charakteruumowy o pracę, a porównywalny do jednostronnej podstawy powstania stosunku pracy (mianowania bądź powołania), wyłącza możliwość ustalania istnienia tego stosunku przez sąd w trybie sprawy ze stosunku pracy.
      Stosunek pracy z wyboru nie ma samodzielnego charakteru. Powstaje on w celu wykonywania mandatu i utrzymuje się przez okres jego trwania.       Stosunek pracy z wyboru rozwiązuje się z wygaśnięciem mandatu. Przyczynami wygaśnięcia mandatu mogą być: odwołanie przed upływem kadencji, zrzeczenie się mandatu, śmierć elekta.       W związku z wyborem pracownik może wystąpić do dotychczasowego pracodawcy o udzielenie mu urlopu bezpłatnego, którego pracodawca może udzielić na zasadach określonych w art. 174 k.p. W tym przypadku stosunek pracy u dotychczasowego pracodawcy nie zostaje rozwiązany, ale w czasie sprawowania zadań związanych z wyborem trwa w dalszym ciągu, a zawieszeniu ulega jedynie jego realizacja. Urlopu bezpłatnego udzielonego na czas pełnienia zatrudnienia z wyboru nie wlicza się do okresu pracy u dotychczasowego pracodawcy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Pracownik pozostający w związku z wyborem na urlopie bezpłatnym ma prawo powrotu do pracy u pracodawcy, który zatrudniał go w chwili wyboru, na stanowisko równorzędne pod względem wynagrodzenia z poprzednio zajmowanym, jeżeli zgłosi swój powrót w ciągu 7 dni od rozwiązania stosunku pracy z wyboru (art. 74 k.p.).
      W przypadku gdy pracownik w związku z wyborem nie pozostawał na urlopie bezpłatnym, podmiot, u którego pracownik kończy zatrudnienie, powinien wypłacić mu odprawę w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia (art. 75 k.p.), która to przysługuje pracownikowi, który nie ma możliwości powrotu do pracy wykonywanej przed wyborem.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz