Stopnie przekształceń fizjonomii krajobrazu przez człowieka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stopnie przekształceń fizjonomii krajobrazu przez człowieka - strona 1 Stopnie przekształceń fizjonomii krajobrazu przez człowieka - strona 2 Stopnie przekształceń fizjonomii krajobrazu przez człowieka - strona 3

Fragment notatki:

Działalność: - ochrona i przystosowanie
- możliwość dojazdu
- zapewnienie niezbędnych warunków egzystencji w miejscu lub na szlaku będących celem podróży (noclegowo-żywieniowe)
Elementy poddawane analizie :
- urzeźbienie (wysokość, nachylenie stoków i ich długość, ekspozycja)
- sieć wód powierzchniowych (powierzchnie zbiorników, wielkość przepływów, temperatura, głębokość, rodzaj dna, charakter brzegów, czystość wód, szerokość rzeki, przeźroczystość wody)
- klimat (liczba dni z temp dobowa 15 o C i

(…)

… brzegów, czystość wód, szerokość rzeki, przeźroczystość wody)
- klimat (liczba dni z temp dobowa >15oC i <0oC, liczba dni bez opadów)
- szata roślinna (powierzchnia lasów i użytków zielnych, typ siedliska, stopień zanieczyszczenia)
Ważnym kryterium wyboru miejsca jest kontrastowość krajobrazu przyrodniczego.
Przestrzeń podlegająca ocenie:
- skala lokalna
- skala regionalna
Stopnie przekształceń fizjonomii krajobrazu przez człowieka:
- krajobraz pierwotny
- naturalny
- kulturowy
- zdegradowany
Pierwotny - brak śladów działalności ludzkiej, nienaruszona równowaga przyrodnicza
Naturalny - stopień ingerencji człowieka jest stosunkowo mały, niezakłócona równowaga przyrodnicza
Kulturowy - przejawy działalności człowieka, który wytworzył nowe typy krajobrazu: rolniczy i osiedleńczy
Zdewastowany…
… o kryterium funkcjonalne - tj. obecność funkcji turystycznej na danym obszarze
Funkcja turystyczna - działalność społeczno-ekonomiczna miejscowości, która jest skoncentrowana na obsługę turystów
Atrakcyjność turystyczna - występowanie pewnych cech charakterystycznych przyciągających turystów na pewne tereny dzięki walorom krajobrazu naturalnego, klimatu, różnych interesujących obiektów zagospodarowania przestrzennego
Dostępność turystyczna - możliwość dojazdu środkami komunikacji do celu, system szlaków i wyciągów itp.
Chłonność turystyczna - maksymalna liczba uczestników ruchu turystycznego, którzy mogą równocześnie przebywać na danym obszarze, nie powodując degradacji środowiska
Pojemność turystyczna - pojemność bazy noclegowej, gastronomicznej i towarzyszącej określająca maksymalną liczbę uczestników ruchu turystycznego mogących równocześnie korzystać z poszczególnych urządzeń nie przyczyniając się do zmniejszenia dezorganizacji życia społeczno-ekonomicznego
!!!Cechy przestrzeni turystycznej:
- gałęziowość - przynależą do niej jedynie elementy przestrzenne związane z turystyką (występuje jednocześnie heterogeniczność i kompleksowość, będąca skutkiem zróżnicowania składających się na tur)
- niejednorodność…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz